Women's Funds

Fonds pour les Femmes en Mediterranée

Frankrijk Land
Africa and the Middle East Regio
€ 55.000 Bedrag
2009 - 2016 Periode

Fonds pour les Femmes en Méditerranée

Deze strategische kans subsidie steunt een groep Europese vrouwenfondsen om de tweede fase van het “Knocking on EU’s Door” initiatief in te voeren, een project dat wordt gecoördineerd door het Fonds pour les Femmes en Méditerranée (FFM) en het Ecumenical Women’s Fund (EWI). Het initiatief heeft tot doel om de zichtbaarheid van vrouwenfondsen binnen de EU subsidie-instanties te vergroten, Europese vrouwenfondsen beter voor te bereiden om samen subsidies aan te vragen, en om te lobbyen bij EU subsidieverstrekkers om meer en op een doeltreffendere wijze geld te verstrekken aan vrouwenfondsen.