Women's Funds

Fonds pour les Femmes Congolaises (FFC)

Democratische Republiek Congo Land
Africa and the Middle East Regio
€ 60.000 Bedrag
2011 – 2016 Periode

Fonds pour les Femmes Congolaises

Dit nationale fonds steunt grassroots vrouwengroepen die gericht zijn op de economische empowerment van vrouwen, seksueel en gender-ingegeven geweld, en vrouwelijke politieke participatie in de Democratische Republiek Congo (DRC). Deze subsidie draagt bij aan het opbouwen van het organisatievermogen van het fonds, alsmede het versterken van haar netwerk en financiering op het gebied van ecologische rechtvaardigheid.

Fonds pour les Femmes Congolaises
Fonds pour les Femmes Congolaises