Women's Funds

Fonds pour les Femmes Congolaises

Democratische Republiek Congo Land
Africa and the Middle East Regio
€ 62.500 Bedrag

Fonds pour les Femmes Congolaises steunt vrouwenorganisaties die zich verzetten tegen seksuele en gender-ingegeven geweld, en degenen die vrouwelijke politieke participatie bevorderen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Deze subsidie draagt bij aan het opbouwen van het organisatievermogen van het fonds, alsmede het versterken van het werk in het opkomende aandachtsgebied van ecologische rechtvaardigheid en vrouwenrechten.

Fonds pour les Femmes Congolaises
Fonds pour les Femmes Congolaises