Women's Funds

Fondo de Mujeres del Sur (FMS)

Argentinië Land
Latin American and the Caribbean Regio
€ 109.900 Bedrag
2009 - 2016 Periode

Fondo de Mujeres del Sur (FMS)

Dit fonds dat in Argentinië is gebaseerd biedt subsidies aan vrouwenorganisaties in Argentinië, Paraguay en Uruguay, die zich inzetten voor seksuele en reproductieve rechten, ecologische rechtvaardigheid, en die besluitvorming op het lokale niveau pogen te beïnvloeden. Het fonds steunt ook een initiatief in Bolivia (in de Chaco Americano regio) specifiek gericht op ecologische rechtvaardigheid en ondersteunt het werk van inheemse vrouwelijke ecologische activisten. Als deel van het Leading from the South fonds, is FMS nu werkzaam door heel Latijns-Amerika.

Fondo de Mujeres del Sur
Fondo de Mujeres del Sur, Argentina