Women's Funds

Fondo de Mujeres Bolivia (Apthapi Jopueti)

Bolivia Land
Latin American and the Caribbean Regio
€ 47.500 Bedrag
2010 - 2016 Periode

Het Boliviaanse vrouwenfonds Apthapi Jopueti biedt kleine subsidies door het hele land aan grassroots vrouwengroepen die zich bezighouden met vrouwenrechten. De subsidie financiert een overgangsproces binnen het fonds door nieuw uitvoerend leiderschap te identificeren en verder te ontwikkelen, en door haar netwerken met lokale donoren en vrouwenrechtenbewegingen te versterken.

Een tweede subsidie van €25.500 droeg bij aan de jaarlijkse bijeenkomst van fondsen in Latijns Amerika die lid zijn van Prospera. Daarnaast steunde de subsidie een dag waarop de Executive Directors van Latijns Amerikaanse vrouwenfondsen bijeen kwamen om ervaringen te delen die waren opgedaan gedurende een capaciteitsopbouwproject dat was opgezet om organisatorische duurzaamheid te bevorderen.

Fondo de Mujeres Bolivia
Fondo de Mujeres Bolivia