Body

Fondo de aborto para la justicia social (Fondo MARIA)

Mexico Land
Latin American and the Caribbean Regio
€ 30.000 Bedrag
2012 - 2016 Periode

Fondo MARIA

Fondo MARIA steunt and pleit al voor toegang tot abortus in Mexico sinds 2009, toen Mexico Stad besloot om abortus illegaal te maken. Het fonds steunt vrouwen die in Mexico legaal abortus willen plegen en pleit voor verandering van de wetten die reproductieve autonomie in Mexico beperken. Fondo MARIA steunt ook vrouwen uit de provincies in Mexico waar abortus illegaal is om dit veilig en legaal in Mexico Stad te laten uitvoeren.