Body

Femmes for Freedom

Nederland Land
Europe and CIS Regio
€ 67.307 Bedrag
2012 - 2016 Periode

Met als doel een eind te maken aan huwelijkse gevangenschap, richt deze groep zich op gedwongen huwelijken of een onvermogen om te scheiden, meestal vanwege religieuze of nationale wetten die het vrouwen verbiedt om een echtscheiding aan te vragen. De organisatie streeft naar gelijkheid voor vrouwen binnen en buiten het huwelijk, en maakt gebruik van beleids-advocacy en strategische procesvoering. Daarnaast mobiliseert en organiseert ze vrouwen die in huwelijkse gevangenschap verkeren door middel van outreach en empowerment, zodat zij collectief een streep kunnen zetten onder het geweld waar ze mee te maken hebben.

Femmes for Freedom Shirin Musa
Femmes for Freedom