Voice

Femme Plus Togo

Togo Land
Africa and the Middle East Regio
€ 40.000 Bedrag
2012 - 2016 Periode

Femme Plus Togo

Deze organisatie steunt vrouwen met HIV/AIDS om kennis over mensenrechten te vergroten en advocacy vaardigheden te ontwikkelen. Door middel van workshops en training, biedt de groep informatie aan meiden en vrouwen met HIV+ over hoe zij het rechtssysteem kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de bestaande wetten worden gerespecteerd. Femme Plus organiseert ook openbare debatten over onderwerpen zoals seksuele en reproductieve rechten, erfrechten en polygame huwelijken.

Femmes Plus Togo
Femmes Plus Togo