Money

ESTRATEGIA Centro de investigación para el desarrollo (ECID)

Peru Land
Latin American and the Caribbean Regio
€ 40.000 Bedrag
2012 - 2016 Periode

ECID

In samenwerking met Mujeres Unidas, een partner-vrouwengroep, zet ECID zich in om de capaciteiten van vrouwen in Peru om te lobbyen en te pleiten voor hun recht op land en politieke deelname aan besluitvorming, te ontwikkelen. De groep werkt samen met vrouwen in stedelijke periferieën om grondbezit te beschermen, lokale campagnes te voeren voor de landrechten van vrouwen en vrouwelijk leiderschap in besluitvorming op zowel lokaal als nationaal niveau te bevorderen.

Estrategia
Estrategia, Peru