Money

Grupo de trabajo lesbianas feministas antirracistas Tierra y Territorio

Chili Land
Latin American and the Caribbean Regio
€ 20.000 Bedrag
2019 Periode

Deze zelfgeleide groep lesbische Mapuche-vrouwen werkt eraan om Mapuche-vrouwen en hun verzet tegen kapitalisme en racisme in Chili beter zichtbaar te maken. Ze maken de verhalen van Mapuche-vrouwelijke milieuverdedigers bekend en bouwen netwerken op met groepen en instellingen die werken aan de rechten van inheemse vrouwen in andere gebieden.