Ga direct naar de content
25 november 2016

Een boodschap van het bestuur over het vertrek van Nicky McIntyre

Mama Cash
Dit artikel is geschreven door:

Mama Cash

Nu Nicky McIntyre heeft aangekondigd dat zij in mei 2017 afscheid neemt als directeur van Mama Cash, maakt het bestuur graag van de gelegenheid gebruik om even stil te staan bij de vele transformaties en mijlpalen die Mama Cash onder haar leiding heeft bereikt.

Met haar scherpe visie en passie– en voortbouwend op de vastberadenheid van onze grantee-partners over de hele wereld, op de toewijding van onze fantastische staf en managers en op de inzet van al onze donateurs – heeft Nicky indrukwekkende veranderingen en groei in gang gezet en Mama Cash naar nieuwe hoogten geleid.

  • Nicky gaf leiding aan belangrijke veranderingen in de programma’s van Mama Cash, waarbij ze wist te inspireren tot nieuwe strategieën en een thematische benadering van ons werk.
  • Haar inspanningen resulteerden in een enorme groei. De totale som van de subsidiebijdragen die Mama Cash kan verdelen, werd tijdens haar ambtsperiode meer dan verdrievoudigd.
  • Ze bleek bijzondere talenten en een grote drive te bezitten waar het ging om het smeden van innovatieve partnerschappen en het inspireren van andere partijen om zich ook in te zetten voor de versterking van vrouwenrechten.
  • Ze ging diverse baanbrekende nieuwe avonturen aan, waaronder het creëren en onderdak verschaffen aan het Red Umbrella Fund.

Nicky laat een prachtige erfenis van vertrouwen en transparantie – en gevoel voor humor- na onder al haar collega's, en het besef dat je vrouwen, meiden en transgenders vooral zelf aan het woord moet laten. Door haar inzet, betrokkenheid en inspirerende leiding laat ze Mama Cash na 10 jaar professioneler én radicaler achter. En wij – het bestuur – en de stafleden zullen haar vreselijk missen.

Het bestuur heeft een overgangscommissie gevormd en zal in december beginnen met de werving van een nieuwe directeur, zodat deze halverwege volgend jaar het stokje van Nicky kan overnemen. Updates op dit vlak zullen worden gedeeld op de website van Mama Cash.

Wij bedanken Nicky voor haar werk en wensen haar het beste in de ongetwijfeld spannende en baanbrekende nieuwe avonturen op haar pad – en hopen dat u hetzelfde zal doen!

Khadijah Fancy & Marieke van Doorninck

Co-voorzitters van het bestuur van Mama Cash