Body

Diverse Voices and Action for Equality Fiji

Fiji Land
Asia and the Pacific Regio
€ 30.000 Bedrag
2016 Periode

DIVA for Equality is een collectief voor lesbische en biseksuele vrouwen, transmasculiene personen, en andere gemarginaliseerde vrouwen die zich inzetten voor mensenrechten en sociale, economische en ecologische rechten. DIVA’s activisme en steun aan de gemeenschap waar ze opereert bestaan onder andere uit het creëren en faciliteren van veilige ruimten om politieke agenda’s te organiseren en formuleren, het opbouwen van sterkere sociale bewegingen en het vergroten van de constructieve samenwerking binnen de wijdere groep van maatschappelijke en sociale bewegingen.