22 december 2017

Colectiva Polimorfas: ruimte opeisen voor elk lichaam

“Waarom kunnen wij ons niet opmaken, of ons aantrekkelijk kleden?” Dat is wat Natalia en haar vrienden zich afvroegen wanneer ze geconfronteerd werden met de verwachtingen die de samenleving heeft van vrouwen met een beperking: “Ze zien onze situatie als iets zieligs. Maar we zijn niet aseksueel of hyperseksueel, zoals ze ons willen zien. We hebben seksuele verlangens, net als iemand anders.”

Natalia besloot een ruimte te creëren waar andere vrouwen met ‘functionele diversiteit’ met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zij kozen voor deze term omdat zij geloven dat het woord ‘gehandicapt’ een stigma is en impliceert dat ze minder zouden kunnen. Binnen hun collectief, Colectiva Polimorfas, delen ze hun ervaringen: dat ze gezien worden als ‘gehandicapt’, dat ze door de heersende vooroordelen niet gezien worden als ‘normaal’.

“Wij werden steeds uitgescholden. Waarom moeten we zulk geweld meemaken? Waarom moeten we het commentaar accepteren en doen alsof het ons niet raakt? Nee, we willen dat niet meer! Dankzij Polimorfas voelden we ons sterker en konden we het gesprek aangaan binnen onze gemeenschap.”

In Colombia leven vrouwen met een functionele beperking van oudsher geïsoleerd van elkaar. Daardoor hebben ze noodgedwongen lang de passieve rol gespeeld die de maatschappij hen oplegde. Ze hebben geen ruimtes waar ze met elkaar kunnen praten over hun situatie. Niet binnen de organisaties die opkomen voor de rechten van mensen met een beperking, en niet binnen de feministische beweging.

De bestaande gehandicaptenbeweging is erg macho en seksistisch. Je komt alleen aan het woord tijdens bijeenkomsten als je de vriendin van een van de sprekers bent. Als je begint over een onderwerp als gender, voelt iedereen zich ongemakkelijk. Maar ik houd mijn mond natuurlijk niet. Het probleem binnen de feministische beweging is weer dat ze je niet als vrouw zien, maar als gehandicapt. Ze kunnen zich niet in ons inleven, er is geen begrip en geen empathie”.

De ruimte voor vrouwen met een beperking

Sinds Colectiva Polimorfas steun kreeg van Mama Cash, konden Natalia en de groep zich gaan organiseren om zich te verzetten tegen het geweld dat ze ervaren. Ze hebben een plek gecreëerd waar hun vragen, verlangens en gezien en gehoord worden, met name waar het gaat om hun seksuele en reproductieve rechten.

Ze komen nu regelmatig samen en geven workshops aan andere feministische groepen met wie ze nu ook samenwerkingsverbanden opzetten. “Zij hebben privileges, hun lichaam is een privilege. Vanaf het moment dat ze naar ons luisteren begrijpen ze ons standpunt en zeggen ze: ‘Ja, jullie hebben gelijk. We doen met jullie mee’”.

Gedwongen sterilisatie

Volgens Natalia is de steun van andere vrouwen nu belangrijker dan ooit, zodat vrouwen met een functionele beperking gehoord worden, in plaats van dat ze genegeerd worden of dat er voor ze gesproken wordt. Niemand heeft ooit de moeite genomen om te onderzoeken in welke mate vrouwen met een functionele beperking gemarginaliseerd worden, dus het is amper bekend dat in het Colombia van de 21ste eeuw, vrouwen met een geestelijke of psychosociale beperking een gedwongen sterilisatie moeten ondergaan.

“Verplichte sterilisatie wordt door veel families gezien als middel om vrouwen te beschermen tegen misbruik. Maar het stopt het misbruik helemaal niet! Dit is geen bescherming! En daarom voeren we hier actie tegen bij Polimorfas”.

Colectiva Polimorfas brengt vrouwen bij elkaar met allerlei verschillende functionele beperkingen - niet allen fysiek, maar ook verstandelijk en psychosociaal. “We zijn allemaal verschillend, zoals onze naam al aangeeft. Polimorfas komt uit het oude Grieks en betekent divers. Wij wilden ook een logo waarin deze verschillen terugkwamen, dus kozen we voor een vlinder, gevuld met cirkels in verschillende maten en kleuren.”

Waarom juist een vlinder?

“Wij zijn misschien kwetsbaar, als een vlinder, maar we weten ook dat we heel hoog kunnen vliegen en dat we verandering teweeg kunnen brengen. Dat is onze droom: meer vrouwen met een functionele beperking bereiken, die nu een geïsoleerd leven leiden. We willen hen laten zien dat er andere zienswijzen mogelijk zijn, we willen ze sterker maken. En we willen natuurlijk ook samenwerken met andere vrouwenbewegingen, omdat de strijd tegen het patriarchaat een strijd is die we samen moeten voeren.”

En jij? Wil jij groepen zoals Polimorfas nog hoger laten vliegen?

Ja, graag!

Deel dit artikel