FUNCTIE SAMENVATTING

Red Umbrella Fund is op zoek naar de volgende coördinator. De coördinator van het Red Umbrella Fund is de senior medewerker die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het secretariaat van het Red Umbrella Fund. Hieronder valt ook het aansturen van een team van een plaatsvervangend coördinator en vier programmaassistenten en het onderhouden van effectieve relaties met de gastorganisatie Mama Cash. De coördinator leidt de organisatorische planning en budgettering, fondsenwerving en fondsenwerving en houdt toezicht op de participatieve financiering van het fonds. De coördinator legt rechtstreeks verantwoording af aan de internationale stuurgroep van het fonds, die bestaat uit activisten voor sekswerkers en financiers.

Locatie: De functie is beschikbaar voor personen die op afstand werken en/of voor personen die in Amsterdam, Nederland werken. Sollicitanten met ervaring in sekswerk worden sterk aangemoedigd om te solliciteren. De succesvolle kandidaat moet zijn werktijden kunnen afstemmen op die van anderen in het team die momenteel in West-Europa en Oost-Afrika werken.

Rapporteert aan: Internationale Stuurgroep Red Umbrella Fund en de Co-Executive Director van Mama Cash.

Geeft leiding aan: Plaatsvervangend coördinator, 4 programma-medewerkers en vrijwilligers/stagiairs.

Over het Red Umbrella Fund

Red Umbrella Fund is het eerste en enige wereldwijde fonds dat zich inzet voor de rechten van sekswerkers. Het werd in 2012 opgericht als antwoord op het gebrek aan financiële middelen voor het organiseren van de rechten van sekswerkers. In lijn met de kernwaarden van autonomie en eigenaarschap is het Red Umbrella Fund een participatief fonds geleid door sekswerkers. Elk jaar lanceert het Red Umbrella Fund een openbare oproep tot het indienen van aanvragen, waarin organisaties die geleid worden door sekswerkers worden uitgenodigd hun subsidieaanvragen in te dienen.

Het Red Umbrella Fund wordt geleid door een samenwerkingsverband van sekswerkers en donoren met aanzienlijke meerderheden van sekswerkers in zowel subsidiebeslissingen als het algemene bestuur. Onze besluitvormingsstructuur bestaat uit een International Steering Committee(ISC), dat verantwoordelijk is voor het nemen van strategische beslissingen, en een Program Advisory Committee(PAC), ons panel voor subsidiebeoordeling dat de te financieren groepen selecteert. Zowel de ISC als de PAC hebben sekswerkers in de meerderheid.

Naast deze commissies heeft het Red Umbrella Fund een klein secretariaat dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en de financiële duurzaamheid. In overeenstemming met onze waarden geeft het secretariaat prioriteit aan het aannemen van sekswerkers voor staffuncties. Red Umbrella Fund is momenteel op zoek naar een Programme Associate om de capaciteit van het secretariaat verder te versterken, het subsidie- en begeleidingswerk te beheren en bij te dragen aan het werk van Red Umbrella Fund op het gebied van fondsenwerving. De inspanningen van het Red Umbrella Fund op het gebied van belangenbehartiging en communicatie zijn gericht op het katalyseren van nieuwe financiering om bewegingen voor de rechten van sekswerkers te ondersteunen.

Het Red Umbrella Fund wordt beheerd door Mama Cash, het oudste internationale vrouwenfonds, dat zich sinds 1983 inzet voor de rechten van sekswerkers. Mama Cash is gevestigd in Nederland en streeft ernaar dat iedere vrouw, meisje, transgender en intersekse persoon de kracht en de middelen heeft om volledig en gelijkwaardig deel te nemen aan het creëren van een vreedzame, rechtvaardige en duurzame wereld. Mama Cash biedt personele en financiële administratieve ondersteuning voor het Red Umbrella Fund.

ESSENTIËLE TAKEN
 • De International Steering Committee (ISC) ondersteunen om effectief de verantwoordelijkheid op zich te kunnen nemen voor de strategische aansturing van en het toezicht op het Red Umbrella Fund (RUF), de jaarlijkse prioriteiten voor subsidiëring vast te stellen en indien nodig nieuwe leden van de Programme Advisory Committee (PAC) en de ISC te selecteren;
 • Beslissingen van de ISC uitvoeren;
 • Toezicht houden op de facilitering en coördinatie van het PAC door de plaatsvervangend coördinator en ervoor zorgen dat de procedures van het Fonds voor participatieve financiering worden gevolgd;
 • Een jaarlijks werkplan en budget voor het Red Umbrella Fund ontwikkelen ter goedkeuring door de ISC;
 • Het voorbereiden en tijdig indienen van donorvoorstellen en -rapporten en het onderhouden en opbouwen van nieuwe relaties met (potentiële) financiers;
 • Het onderhouden van effectieve relaties met de administratieve gastorganisatie Mama Cash, in overeenstemming met de gastovereenkomst, waaronder het beheren van de werkrelaties met het financiële, fondsenwervings- en managementteam van Mama Cash;
 • Ontwikkelen en implementeren van donorbeïnvloedingsplannen en vertegenwoordigen van het Red Umbrella Fund in externe communicatie in samenwerking met teamleden, het ISC en/of externe partners indien relevant.
 • De zichtbaarheid en het leiderschap van leden van de sekswerkersgemeenschap bevorderen, in al onze diversiteit.
OPGEDANE ERVARING, KENNIS, VAARDIGHEDEN EN BEKWAAMHEDEN
 • Ervaring met (enige vorm van) sekswerk – verplicht.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in management, waaronder leidinggeven aan personeel of vrijwilligers, en projectmanagement waaronder fondsenwerving, het ontwikkelen en beheren van budgetten en het toezicht houden op uitgaven – verplicht.
 • Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van filantropie en fondsenwerving. Of minimaal 5 jaar werkervaring in non-profit, public relations, overheidszaken, gemeenschapsrelaties, betrokkenheid door middel van publicaties en presentaties, organisatiemanagement of verwante vaardigheden. – verplicht.
 • Ervaring in de sekswerkersrechtenbeweging – verplicht.
 • Uitstekende aandacht voor detail, organisatorische vaardigheden en het vermogen om complexe taken te beheren en prioriteiten te stellen bij concurrerende eisen.
 • Sterke Engelse schriftelijke en verbale communicatievaardigheden – verplicht.
 • Vloeiendheid in een tweede of derde taal is ook een pluspunt. Vloeiendheid in een van de andere werktalen van RUF, Frans, Russisch, Spaans of Nederlands, wordt beschouwd als een toegevoegde waarde.
 • Inzicht in actuele kwesties en debatten over de rechten van sekswerkers en kennis van belangrijke organisaties in de internationale beweging(en) voor de rechten van sekswerkers.
 • Gevoeligheid en waardering voor diversiteit in vele vormen, waaronder identiteit, standpunten en communicatiestijlen.
 • Toewijding aan niet-hiërarchische organisatiemodellen en bereidheid om modellen te onderzoeken die medewerkers in staat stellen om participatieve besluitvorming en gevarieerde leiderschapskansen te hebben. Een waardering voor vertrouwen en consensusvormende processen en een bereidheid om richting aan te nemen van de door de gemeenschap geleide ISC.
 • Sterke interpersoonlijke communicatievaardigheden, aantoonbare ervaring met het bouwen van bruggen en het werken in coalities met een diverse groep belanghebbenden, evenals het vermogen om machtsverhoudingen te erkennen en constructief te beheren.
 • Computervaardigheden, waaronder het werken met databases.
 • Toegang tot een sterk en betrouwbaar internet.
 • Houd er rekening mee dat voor deze positie en rekening houdend met de huidige samenstelling van het team, Red Umbrella Fund de voorkeur geeft aan een persoon uit het Mondiale Zuiden en gevestigd in het Mondiale Zuiden.Sollicitanten die in Azië of Zuid-Amerika wonen, worden in het bijzonder aangemoedigd om te solliciteren.
WAT WIJ BIEDEN

Wij bieden een professionele werkomgeving in een kleine, internationale en innovatieve stichting die zich inzet voor diversiteit, solidariteit en het versterken van de bewegingen voor de rechten van sekswerkers. Ons kantoor is centraal gelegen in Amsterdam. Het maandsalaris voor deze functie is afhankelijk van ervaring en is gebaseerd op CAO Welzijn schaal 11, (min.) €3.764 – (max.) €5.845 op fulltime basis, exclusief 8% vakantie, 13e maand en pensioenregeling. Afhankelijk van je locatie kun je volledig op afstand werken of in ons centraal gelegen kantoor in Amsterdam.

HOE AANVRAGEN?

Zowel een motivatiebrief als een cv moeten in het Engels worden ingediend bij applications@redumbrellafund.org. Alle sollicitaties en alle informatie die tijdens het sollicitatieproces wordt verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De deadline voor aanvragen is 12 februari 2024.

Zorg ervoor dat je in je motivatiebrief het volgende vermeldt 1) je persoonlijke en/of professionele ervaringen in de sekswerkersbeweging; 2) uw kennis van en/of ervaringen met niet-hiërarchische organisatiestructuren die het personeel in staat stellen participatieve besluitvorming en gevarieerde leiderschapskansen te hebben en tegelijkertijd de missie van een organisatie effectief te vervullen; en 3) je ervaringen met strategische communicatie met diverse belanghebbenden en besluitvormers (inclusief maar niet beperkt tot fondsenwerving).

De verwachte startdatum is 15 maart 2024 met de bedoeling dat de nieuwe coördinator aanwezig is voor de vergadering van de internationale stuurgroep 2024 in Amsterdam van 7-11 april.

Het Red Umbrella Fund waardeert diversiteit en verwelkomt aanvragen van personen met alle genderidentiteiten en -uitdrukkingen. We waarderen in het bijzonder de expertise en kennis van mensen die ervaring hebben met sekswerk en moedigen sollicitaties aan van mensen die het doelwit zijn van racisme, homofobie, transfobie, classisme en handicaps.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexis Wilson Briggs, Red Umbrella Fund Interim Coordinator alexis@redumbrellafund.org.