Association for Women's Rights in Development

International Land
International Regio
€ 140.000 Bedrag
2011 - 2016 Periode

Dit ‘kansen’ fonds steunde het 13de Internationale AWID Forum. Het AWID Forum bood ruimte aan progressieve feministische stemmen en gelijkgezinden om een toekomst in te denken vrij van onderdrukking op basis van gender, racistische, etnische en economische ongelijkheid, en oorlog en geweld. Het Forum bood de gelegenheid om opnieuw te verbeelden en samen te creëren – om oude partnerschappen nieuw leven in te blazen, nieuwe visies te creëren en samen een concrete actielijst te ontwikkelen voor gelijkheid, rechten, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Een subsidie van €100.000 stelde huidige medesubsidieontvangers van Mama Cash in staat om in 2016 af te reizen naar en deel te nemen aan het AWID Forum dat plaatsvond in Salvador, Brazilië. Het AWID Internationale Forum is een strategisch feministisch samenkomen dat feministische activisten uit de hele wereld samenbrengt.

Deel dit artikel