Body

Association des Mamans Célibataires pour la paix et le développement (AMC)

Burundi Land
Africa and the Middle East Regio
€ 25.000 Bedrag
2012-2016 Periode

AMC

AMC is een groep bestaande uit alleenstaande moeders die kritische vragen stelt bij de sociale normen die leiden tot buitensluiting en discriminatie binnen de familie, de gemeenschap, het onderwijssysteem en de arbeidsmarkt. AMC pleit voor het principe dat vrouwen hun eigen keuzes kunnen maken over hun seksualiteit en voortplanting, waaronder het recht op een kind zonder getrouwd te zijn. De groep zet zich in voor het aanpassen van het beleid op scholen die zwangere studentes en jonge alleenstaande moeders ervan weerhoudt om het onderwijscurriculum to voltooien.

Association des Mamans Célibataires pour la paix et le développement
Association des Mamans Célibataires pour la paix et le développement, Burundi