Women's Funds

African Women’s Development Fund

Ghana Land
Africa and the Middle East Regio
€ 8.000 Bedrag

AWDF, die actief is in geheel Afrika (en zich in 2017 naar West Azië uitbreidt) biedt kern- en projectsteun aan grassroots, middelgrote en grote vrouwenrechtengroepen en –netwerken. Deze subsidie hielp bij het steunen van AWDF, het South Asia Women’s Fund, Fondo de Mujeres del Sur en FIMI-Ayni in hun (succesvol) bod naar het leiden van het nieuwe ‘Leading from the South’ fonds, gelanceerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. De subsidie hielp ook bij het opbouwen van capaciteiten om het nieuwe fonds te leiden.

African Women's Development Fund
African Women's Development Fund