Women's Funds

African Women’s Development Fund

Ghana Land
Africa and the Middle East Regio
€ 8.000 Bedrag
2010 - 2016 Periode

African Women's Development Fund

Dit fonds, dat actief is in geheel Afrika (en in 2017 naar West Azië is uitgebreid) biedt kern- en projectsteun aan grassroots, middelgrote en grote vrouwenrechtengroepen en –netwerken. Deze strategische ‘kans’ subsidie draagt bij aan de ondersteuning van AWDF, het South Asia Women’s Fund, Fondo de Mujeres del Sur en Foro Internacional de Mujeres Indigenas (FIMI-Ayni) door middel van capaciteitsopbouw zodat zij het Leading from the South fonds, gelanceerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2016, op een efficiëntere wijze kunnen inzetten.

African Women's Development Fund
African Women's Development Fund