9 juli 2020

Activisten in Nederland: Vraag tussen 3 en 31 augustus Spark subsidie aan

Engels | Arabisch

Oproep subsidieaanvragen Spark Portfolio 

Ben jij een activist in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao of de SSS eilanden? 
Doe je werk dat de wereld verandert?
Doe je dit met een groep meiden, vrouwen, trans of intersekse personen?

En hebben jullie subsidie nodig voor je werk? 

In dat geval…

Mama Cash ondersteunt opkomend feministisch (1) activisme in Nederland met kleine subsidies. Deze subsidies, uit het Spark Portfolio van Mama Cash, zijn bedoeld om het moedige werk te steunen van gemarginaliseerde gemeenschappen in Nederland, de ABC and SSS eilanden die werken aan de rechten voor vrouwen, meiden, trans en intersekse personen. Mama Cash zal alle subsidieaanvragen behandelen die zijn ingediend tussen 3  en 31 augustus, 23:59 pm CEST. Groepen die in deze periode een subsidieaanvraag indienen zullen voor 16 oktober 2020 bericht ontvangen van Mama Cash. De subsidies variëren van 500 tot 2.000 euro per project.

Je kunt je aanvraag via een online aanvraagformulier indienen, als video-opname of gesproken opname. Mama Cash accepteert online geschreven aanvragen in het Engels, Nederlands en  Arabisch. Wanneer je de aanvraag niet in het Engels, Nederlands of Arabisch kan invullen, dan kan je contact op nemen via spark@mamacash.org zodat we samen kunnen kijken hoe je je aanvraag in een andere taal kunt insturen. 

Als je aan aanvraag wil indienen, lees dan eerst over onze selectiecriteria en prioriteit. 

Met het Spark Portfolio steunen we groepen die:

  • geleid worden door vrouwen, meiden, trans en intersekse personen. Degenen over wier rechten het gaat, zijn de besluitvormers in het project. 

Voorbeeld: wanneer een groep werkt aan de rechten van trans personen, dan moeten de beslissingen over de activiteiten van de groep en de besteding van het geld genomen worden door trans personen. De woordvoerders van de groep moeten trans personen zijn, evenals degenen die loon of een vergoeding ontvangen. Niet-trans personen mogen ook voor de groep werken, op voorwaarde dat ze niet de leiding hebben

  • vanuit het perspectief van de rechten van feministen en/of vrouwen, meiden, trans personen en intersekse personen werken. 

Voorbeeld: een project dat werkt aan problemen van vrouwen met huisvesting, plaatst de specifieke ervaringen van vrouwen centraal in hun werk. De groep identificeert welke specifieke barrières vrouwen tegenkomen in hun zoektocht naar een goede en betaalbare woning. Ze kaarten de barrières van verschillende groepen vrouwen (bijv. vrouwen in de stad en op het platteland) aan waar relevant. De ervaringen van de vrouwen en de  problemen die zij ondervinden staan centraal in het project en de oplossing die wordt voorgesteld is daar een weerspiegeling van.

  • werken aan actuele politieke problemen in Nederland, de ABC of SSS eilanden

Voorbeeld: een groep moslim vrouwen organiseert zich om op te komen voor hun rechten en probeert hun zorgen over de discussie rondom het dragen van een hijab, niqab of vergelijkbare bedekkende kleding onder de aandacht te brengen.

  • werken aan structurele en systematische verandering.

Voorbeeld: een migranten vrouwengroep biedt onderdak aan andere migrantenvrouwen om aan hun directe behoeften op de korte termijn te voldoen. Maar de groep werkt er ook aan fundamentele barrières te doorbreken voor toegang tot bijvoorbeeld huisvesting en gezondheidszorg, zodat andere migrantenvrouwen die ze niet (kunnen) bereiken op de lange termijn ook zullen profiteren.

Daarnaast geeft het Spark Portfolio voorrang aan: 

  • Niet geformaliseerde/niet geregistreerde, jonge groepen met een budget van minder dan €30.000 per jaar en met beperkte middelen (bijv. geen betaald personeel, geen kantoor, enz.)

Let op: je hebt geen bankrekening, verblijfsvergunning of andere vorm van identificatie nodig om een aanvraag in te dienen. Daarnaast hoeft je organisatie niet als ‘stichting’ te zijn geregistreerd.

Hoe je je aanvraag indient:

De periode voor het indienen van een subsidieaanvraag bij Mama Cash voor Spark is open per 3 augustus 2020! Dan zullen de links naar het online aanvraagformulier, video of gesproken opname op onze website geactiveerd worden. 

Vraag Spark subsidie aan

 

(1) Wij definiëren feminisme als zeer veelzijdig, maar in de basis zien we het als werk dat seksisme en patriarchale gendernormen aanpakt of bestrijdt (met betrekking tot seksualiteit, klasse, etniciteit, huidskleur, migratiestatus, mogelijkheden enzovoorts) met als doel een einde te maken aan ongelijkheid en onrecht. 

Deel dit artikel