Subsidies voor activisten

Mama Cash steunt vrouwen-, meiden- en transrechten over de gehele wereld

 

NMES FI

Mama Cash steunt groepen, organisaties, netwerken en andere vrouwenfondsen. Deze groepen worden bestuurd door en zetten zich in voor seksuele en etnische minderheden, pubermeiden, transgenders, inheemse vrouwen, vrouwen met een laag inkomen, alleenstaande moeders, vrouwen met een handicap, migrantenvrouwen, sekswerkers, plattelandsvrouwen en vrouwelijke arbeiders in de formele en informele economie.

De groepen die Mama Cash steunt stellen mensenrechten centraal in hun werk. Zij zien dat er vele lagen van discriminatie zijn waar vrouwen, meiden en transgenders die aan de rand van de samenleving staan, vaak mee geconfronteerd worden.

Zij vechten voor het recht om beslissingen te nemen over hun eigen lichaam en in een veilige omgeving te leven. Zij zetten zich in voor economische rechtvaardigheid en onafhankelijkheid. Zij komen voor zichzelf op zodat zij gezien en gehoord worden door hun families, gemeenschappen en regeringen. Zij bouwen nieuwe gemeenschappen op bestaande uit donoractivisten in hun eigen regio’s.

Zij zien dat zowel formeel beleid en formele wetten als  mentaliteit en gedrag veranderd moeten worden.

De activisten die we steunen >>

Sociale rechtvaardigheid en gelijkheid kunnen alleen bereikt worden als degenen die aan de rand van de samenleving staan – wiens stem vaak niet gehoord wordt en wie met extreme vormen van discriminatie te maken krijgen – de mogelijkheid krijgen om hun leven in eigen hand te nemen.

Onze steun

FCAM FI

Mama Cash steunt organisaties in zijn geheel in plaats van geïsoleerde projecten of evenementen. Dit stelt organisaties en groepen in staat om hun eigen prioriteiten te stellen, flexibel te reageren op uitdagingen en kansen, en om essentiële basiskosten te dekken die andere donoren misschien minder makkelijk financieren.

De groepen die Mama Cash steunt zijn vaak jong, klein en (nog) niet formeel geregistreerd. Jonge organisaties richten zich vaak op nieuwe vormen van onrechtvaardigheid, of zij ontwikkelen innovatieve manieren om diepgewortelde discriminatie tegen te gaan. Vrouwen-, meiden- en transgroepen zijn over het algemeen kleiner dan mainstream nonprofit organisaties; zij zijn meestal niet in staat om fondsen te werven bij het type donor waarvan Mama Cash financiering ontvangt.

Wij kennen de praktische en politieke struikelblokken die veel vrouwengroepen tegenkomen maar al te goed. Om steun van Mama Cash te ontvangen is het daarom geen vereiste dat een groep voor de wet geregistreerd is. Wij gaan echter wel na of de groepen voldoen aan specifieke voorwaarden op het gebied van organisatorische besluitvorming en financieel management.

Ons doel is om lange termijn partnerschappen op te bouwen met de door ons gesteunde groepen. Om dit doel te bereiken, verschaffen wij meerjarige financiële steun. We begeleiden groepen ook in hun organisatorische ontwikkeling en faciliteren mogelijkheden om te leren en te netwerken, zodat de groepen sterker en effectiever kunnen worden.

Lees meer over onze subsidiecriteria >>

Thematische portfolio’s

Elke organisatie en elk vrouwenfonds dat Mama Cash steunt heeft eigen doelen en prioriteiten. Drie decennia van samenwerking met vrouwenbewegingen heeft ons geleerd dat specifieke thema’s en prioriteiten elke keer opnieuw terugkomen in verschillende contexten.

Deze thema’s zijn

  • Lichaam: lichamelijke integriteit
  • Geld: economische rechtvaardigheid
  • Stem: zeggenschap en participatie
  • Vrouwenfondsen: toegang tot feministische middelen om vrouwen-, meiden- en transgenders te organiseren

De Strategische Allianties portfolio steunt organisaties en initiatieven die dwarsverbanden leggen tussen meerdere thematische portfolio’s.

Lees hier meer over onze portfolio’s >>