Fondsenwerven

Mama Cash werd opgericht door vijf feministische activisten die zich kritisch opstelden ten opzichte van de macht die vaak met geld geassocieerd wordt. Tegelijkertijd waren zij overtuigd van de vergaande mogelijkheden als vrouwen de geldbronnen zouden beheersen. Vanaf het begin is Mama Cash open en duidelijk geweest dat we een unieke positie hebben niet alleen als financieringsorganisatie, maar ook als fondsenwervende instelling.

Donateurs ondersteunen vrouwenrechten

Income 2013

Income 2013

Het gehele jaarlijkse budget van Mama Cash wordt geworven onder institutionele en particuliere donateurs. Deze gulle en toegewijde donateurs zorgen niet alleen voor ons inkomen, maar zij zijn ook bondgenoten en partners in het steunen van vrouwenrechtenbewegingen.

Steun van onze institutionele donoren – stichtingen, regeringen en de Nationale Postcode Loterij – zorgen voor een zeer belangrijk deel van de financiering. Onze institutionele donoren voegen waarde toe aan het werk van Mama Cash. Wij netwerken, wisselen informatie uit en delen kennis zodat we onze gezamenlijke acties voor rechtvaardigheid, gendergelijkheid en mensenrechtenorganisaties wereldwijd, kunnen versterken.

We zien duidelijk de toenemende impact van de samenwerking van Mama Cash met vrouwenorganisaties over de gehele wereld. Als wij vrouwenorganisaties kunnen steunen, weten we zeker dat ze zich vaker mobiliseren, meer samenwerken, kennis delen, en aan capaciteitsopbouw doen. Wij geloven oprecht dat deze vorm van samenwerking werkt. — Judith Lingeman,  hoofd van de afdeling Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij.

Mama Cash’s fondsenwerving wordt ook mogelijk gemaakt door de meer dan 6.000 vrouwen en mannen die doneren en geld inzamelen voor ons werk. Vanuit hun eigen activisme en betrokkenheid bij sociale verandering, zijn zij extra gemotiveerd om vrouwen-, meiden- en transrechten te steunen.

Ik heb alles gedaan binnen mijn vermogen om de positie van vrouwen te verbeteren… Daarom vind ik Mama Cash zo’n goede organisatie: zij moedigt vrouwen bewust aan om zelfstandig te zijn. – Leni, een particuliere donateur die Mama Cash in haar testament heeft opgenomen.

Door de genereuze financiële bijdragen van particulieren en instanties kan Mama Cash een breed spectrum aan activiteiten mogelijk maken. Het zorgt er ook voor dat wij groepen vrouwen, meiden en transgenders kunnen financieren op innovatieve en flexibele manieren, die worden afgestemd op de behoeften van de door ons gesteunde groepen.

Meer dan geld werven

De activiteiten die Mama Cash onderneemt gaan verder dan het werven van inkomsten die nodig zijn voor ons werk. We streven er ook naar om het financieringsbeleid van andere donoren te beïnvloeden, zodat er extra middelen ter beschikking komen van initiatieven voor de rechten van vrouwen, meiden en transgenders.