Filantropie beïnvloeden

Steeds meer mensen erkennen het belang van investeren in vrouwen en meiden. Maar deze groeiende aandacht heeft helaas nog niet geleid naar een nieuwe, zinvolle en duurzame vorm van financiering van vrouwenrechten. Hoewel de subsidies die Mama Cash verstrekt ontzettend waardevol zijn, zijn zij bij lange na niet voldoende om alle vrouwen-, meiden- en transgenderbewegingen op de gehele wereld te financieren.

De rol van Mama Cash gaat verder dan het verstrekken van financiële en begeleidende steun aan vrouwengroepen. We moedigen andere donateurs – stichtingen, individuen en regeringen – aan om meer te investeren in de mensenrechten van vrouwen, meiden en transgenders, en in hun recht om zich zelfstandig te organiseren. We noemen dit filantropie beïnvloeden.

Fundamentele en duurzame verandering kan alleen worden bereikt als de mensen die het meest belang hebben bij verandering, hierbij een centrale rol spelen. Onze pogingen om filantropie te beïnvloeden zijn op dit principe gebaseerd. Mama Cash promoot een vorm van filantropie die zich richt op sociale rechtvaardigheid en die gebaseerd is op transparante en open relaties met donoren en de door ons gesteunde groepen.

Algemeen directeur Nicky McIntyre legt uit waarom het beïnvloeden van filantropie zo’n belangrijke rol speelt in het werk van Mama Cash, en wat dit in de praktijk betekent.

Hoe beïnvloedt Mama Cash filantropie?

Wij vergroten de kennis

Feiten en cijfers zijn onmisbaar voor inhoudelijke discussies en om prioriteiten in de programma’s van Institutionele donoren te beïnvloeden. In 2011 publiceerde Mama Cash samen met de Foundation Center een rapport met de titel Untapped Potential: European Foundation Funding for Women and Girls [link]. Dit rapport maakte duidelijk dat het verschil tussen wat Europese stichtingen zeggen én doen groot is als het gaat om investeren in vrouwen en meiden.

“90% van de ondervraagde Europese stichtingen gaf aan geïnteresseerd te zijn in tenminste één onderwerp gerelateerd aan vrouwen en meiden. Ongeveer 1/3 (37%) van de organisaties richtte zich gedeeltelijk bewust op vrouwen en meiden. Maar  in 2009 was het gemiddelde percentage aan subsidies ter verbetering van de situatie van vrouwen en meiden slechts 4.8% – waarvan slechts 1/5 bestemd was voor de verbetering van mensenrechten.” – Uitkomsten van het Untapped Potential rapport.

Wij strijden voor vernieuwende modellen van sociale rechtvaardigheid filantropie

Mama Cash wil bijdragen aan nieuwe modellen voor sociale rechtvaardigheid filantropie, modellen die de traditionele machtsverhouding tussen donoren en subsidieontvangers niet als vanzelfsprekend zien Wij zetten ons in voor een situatie waarin activisten en organisaties die steun ontvangen een plaats naast de donoren aan de onderhandelingstafel krijgen en deel uitmaken van de besluitvorming. Zo kunnen zij uitleggen wat zij nodig hebben en het subsidieproces beïnvloeden.

Hoogtepunten binnen ons werk op dit terrein zijn onder andere onze rol in en steun van het Red Umbrella Fund [link] en het initiatief Community of Practice in Support of Young Women and Girls.

We delen onze kennis

Mama Cash deelt haar kennis en expertise over de financiering van vrouwenrechten met haar donoren. We werkten samen met GrantCraft om een praktische ‘hoe-en-wat’ handleiding samen te stellen – Funding for Inclusion: Women and Girls in the Equation – een gids voor Europese financiers die interesse hebben in het steunen van vrouwen en meiden. Mama Cash verzorgt ook trainingen over het onderwerp ‘gender’ voor andere fondsen [link].
Mama Cash spoort organisaties die steun ontvangen aan om hun verhalen, ervaringen en oplossingen te delen, zodat zij zelf erkend kunnen worden als experts op dit terrein. We doen dit door deelname in belangrijke bijeenkomsten te faciliteren en elke gelegenheid aan te pakken waarin ze publiciteit te creëren en hun zichtbaarheid kunnen vergroten.

We doen dit niet alleen

Mama Cash benadert filantropie via samenwerking en partnership. We realiseren ons dat we dit niet alleen kunnen doen.
Mama Cash maakt deel uit van de stuurgroepen van de Nederlandse afdeling van de Ariadne European Human Rights Funders Network en van de International Human Rights Funders Group. Ons algemeen directeur is bestuurslid van de International Network of Women’s Funds en van het European Foundation Centre’s Nomination Committee. Mama Cash is ook lid van het Global Philanthropy Project.