Red Umbrella Fund

In 2012 kreeg het Red Umbrella Fund, een unieke samenwerking van sekswerkers en ‘social justice funders’ onderdak bij Mama Cash. Het is het resultaat van een samenwerking die in 2008 begon met een bijeenkomst georganiseerd door het Sexual Health and Rights Project van het Open Society Institute (OSI-SHARP), andere internationale donoren en het wereldwijde netwerk van sekswerkers, het Network of Sex Work Projects. Het Red Umbrella Fund wil nieuwe geldstromen aanboren en daarmee sekswerkers ondersteunen in hun strijd voor hun recht op zelfbeschikking en hun rechten op het gebied van arbeid en gezondheid.

RUF_MOVE sierra LeoneNicky McIntyre, vanaf 2008 directeur van Mama Cash: ‘De oprichting van dit fonds is een historische stap. Het Red Umbrella Fund zal de verhouding tussen sekswerkers en donoren veranderen. Het zal voor alle partijen expertise en kennis genereren op het gebied van activisme en van fondsenwerving. Het zal de beweging van sekswerkers overal ter wereld sterker maken, op een schaal die tevoren ondenkbaar was.’

Nothing about us without us
Het Red Umbrella Fund wil nieuwe fondsen werven voor door sekswerkers geleide organisaties. Het fonds onderschrijft het motto van de internationale beweging van sekswerkers: ‘Nothing about us without us’ en sekswerkers hebben dan ook de meerderheid in het bestuur. Ana Luz Mamani Silva van de Asociación de Trabajadoras Sexuales Mujeres del Sur uit Peru en lid van het International Steering Committee van het Red Umbrella Fund: ‘Waarom zouden we alleen ’s nachts op straat aan het werk zijn? Sekswerkers moeten ook actief invloed uitoefenen op beleid dat over hen gemaakt wordt in parlementen, in niet-gouvernementele organisaties en in fondsen. Ze moeten meepraten daar waar beslissingen over hen worden genomen.’

Lees hier meer over het Red Umbrella Fund >>