Begeleiding

Begeleiding en versterken van sociale bewegingen

 

RFWM FI

Activisme is geen makkelijk werk. Het volhouden van dit werk op de lange termijn vraagt meer dan alleen geld, visie en hard werken. Het is ook essentieel dat activistengroepen samenkomen, ervaringen uitdelen en samenwerken. Soms hebben activisten partners nodig die de juiste vragen stellen bij het ontwikkelen van strategieën en het efficiënter inzetten van middelen.

Bij Mama Cash noemen we dit soort niet-financiele steun ‘begeleiding’. Dit is steun die veel verder gaat dan simpelweg het geven van geld.

Deze begeleiding betekent dat Mama Cash nauw met haar partnerorganisaties samenwerkt op het gebied van organisatieontwikkeling en het uitwerken van jaarplannen. Ook richt Mama Cash zich op behoeften rondom veiligheid, advocacy, fondsenwerving en communicatie

Begeleiding houdt ook in dat Mama Cash het leiderschap en de expertise van de organisaties zelf erkent. De door ons gesteunde groepen hebben veel kennis en kunnen ons veel leren, maar ze missen vaak de netwerken of mogelijkheden om ideeën uit te wisselen. Om die reden faciliteert Mama Cash contact tussen de organisaties om leren, ervaringen delen en actie te stimuleren. Ook bestaat een deel van ons werk uit het introduceren van de door ons gesteunde partnerorganisaties aan andere mogelijke donororganisaties.


Algemeen directeur Nicky McIntyre legt uit waarom begeleiding zo’n belangrijke rol speelt in het werk van Mama Cash en wat begeleiding betekent in de praktijk.

Het opbouwen van een beweging

In de begeleiding en subsidieverstrekking legt Mama Cash de nadruk op het versterken van feministische en vrouwenrechtenbewegingen. Net zoals in de rest van ons werk, leggen we de nadruk op inclusiviteit: Mama Cash gelooft stellig dat een scala aan stemmen gehoord en betrokken moet worden.

Mama Cash zorgt ervoor dat organisaties de middelen hebben om bijeenkomsten bij te wonen, waar zij de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de agenda’s van vrouwen- en andere sociale bewegingen. We zetten ons in om deuren te openen naar gelegenheden waar onze groepen rechtstreeks met donororganisaties en filantropen in contact kunnen komen.

 “Mama Cash hielp ons actief mee te doen in feministische kringen. Deze plekken zijn ontzettend belangrijk voor ons. Zij zorgen ervoor dat wij met andere feministische organisaties in contact kunnen komen, in hun plannen betrokken worden, problemen vanuit een ander perspectief bekijken, en dat onze punten op de agenda worden gezet.” Vertegenwoordiger van Mujeres del Sur, een Peruaanse organisatie voor sekswerkers

Samen met de door haar gesteunde organisaties organiseert Mama Cash ook bijeenkomsten over gemeenschappelijke thema’s en uitdagingen. Deze bevorderen het gemeenschapsgevoel door strategieën en ervaringen te delen, en samenwerkingsverbanden op te bouwen.

In 2012 heeft Mama Cash de portfolio Strategische Allianties opgezet die tot doel heeft de opbouw van sociale  bewegingen te ondersteunen. We doen dit door subsidies te verstrekken aan betrouwbare, vaak grotere, partnerorganisaties, die op hun beurt capaciteitsopbouw financieren van door ons gesteunde groepen uit andere portfolio’s

“Op het kantoor in Nederland zijn we maar met een handjevol mensen, en vaak hebben wij niet alle vaardigheden in huis waar de door ons gesteunde groepen behoefte aan hebben. Zeker omdat zulke vaardigheden soms zeer technisch van aard zijn. Onze  Strategische Allianties portfolio stelt ons in staat om samen te werken met groepen die zulke vaardigheden wél hebben en die die direct kunnen delen met de groepen die wij steunen-.” Alejandra Sardá-Chandiramani, Senior Programme Officer, Mama Cash Portfolio Vrouwenfondsen

Door hun eigen bewegingen te versterken – en door zich in te zetten voor het uitbreiden van de agenda van andere sociale bewegingen – laten de door Mama Cash gesteunde organisaties samen van zich horen. Zij zorgen ervoor dat gendergelijkheid niet alleen voor vrouwen, maar  ook meiden en transgenders vertegenwoordigt, groepen die van oudsher vaak buitengesloten of over het hoofd gezien werden.