Nieuws & Blogs

Opmaak 1

WO=MEN

Auteur Mama Cash

Mama Cash maakt deel uit van een wereldomspannend netwerk van feministische organisaties, maar is ook verbonden met initiatieven dicht bij huis. Een vanzelfsprekende samenwerkingspartner is WO=MEN (spreek uit als women equals men). Dit ‘Dutch Gender Platform’ streeft naar mondiale genderrechtvaardigheid en is een van de medeorganisatoren van het festival Gelijk=Anders.

Een echte netwerkorganisatie is WO=MEN. Waar in Nederland wordt gesproken over het bevorderen van gendergelijkheid op het internationale vlak, is WO=MEN nooit ver weg. Directeur Elisabeth van der Steenhoven: “Als ledenorganisatie dragen wij met en namens al onze institutionele en individuele leden uit hoe belangrijk emancipatie en gendergelijkheid zijn. En wij trachten het Nederlandse buitenlandbeleid op dit gebied te beïnvloeden. Hoe divers onze leden ook mogen zijn en denken, ze hebben wel één gezamenlijk doel: een wereld waarin mensen van alle kunne vrij zijn in hun keuzes en gelijk in hun rechten.”

Radicalisering

WO=MEN is de trekker van verschillende werkgroepen die urgente kwesties op de agenda proberen te krijgen. “Het belang van duurzame economische ontwikkeling bijvoorbeeld, en de uitvoering van VN resolutie 1325 over gender, vrede en veiligheid.” De noodzaak op te komen tegen geweld tegen vrouwen, de invloed van radicalisering op vrouwen in conflictgebieden, hoe je mannen duurzaam betrekt bij het streven naar gelijke rechten: al dit soort thema’s passeren op de WO=MEN-burelen dagelijks de revue.

“Belangrijke kwestie op dit moment vind ik hoezeer vrouwenrechten op internationaal vlak onder vuur liggen. Er is een groeiend aantal conservatieve krachten actief – Iran, het Vaticaan, Rusland – die samen een steeds grotere vuist vormen en de behaalde vooruitgang ondermijnen. Ook ben ik bezorgd over het feit dat veel kleinere vrouwenorganisaties het werken onmogelijk gemaakt wordt onder het mom van ‘terrorismebestrijding’.”

Beijing+20

WO=MEN werd opgericht in het jaar dat de Beijing Declaration and Platform for Action tien jaar oud was. Sterker nog: omdát het document tien jaar oud was en tal van organisaties signaleerden dat de realisatie van de doelstellingen haperde.

Niet verwonderlijk dus dat WO=MEN in dit ‘Beijing+20-jaar’ de trom roert met Gelijk=Anders. Voor de organisatie van dit festival bundelde zij de krachten met onder meer Mama Cash, die Van der Steenhoven ‘een bron van inspiratie’ noemt. “Mama Cash vervult een echte voortrekkersrol in het veld van internationale samenwerking. Mama Cash heeft ook een goed oog voor de lange termijn en wat nodig is om veranderingen te verankeren. Dat vergezicht, dat neem ik graag mee in mijn werk voor WO=MEN.”