Nieuws & Blogs

AdvocAid FI

'We moeten vrouwen uit de dodencel halen’

Auteur Mama Cash

Duizenden vrouwen in Sierra Leone krijgen een te hoge gevangenisstraf. Of gaan ten onrechte de cel in. Soms zelfs de dodencel. Sabrina Mahtani verzet zich hiertegen. Zij wil dat er in het rechtssysteem veel meer aandacht is voor de mensenrechten van vrouwen.

‘Sierra Leone komt uit een jarenlange burgeroorlog. Het rechtssysteem is nog in ontwikkeling. Vrouwen worden niet bij deze ontwikkeling betrokken. Dat verklaart mede waarom hun mensenrechten onderbelicht blijven.’ Aan het woord is Sabrina, één van de activistes achter de organisatie AdvocAid.

De onschuldigen en de schande

Advocaid bestrijdt het vooroordeel dat gevangen vrouwen ‘hun straf wel verdiend zullen hebben’. Sabrina: ‘Het komt maar al te vaak voor dat vrouwen zonder formeel proces veroordeeld worden. Ze hebben zelden de kans zich te verdedigen. De dodencellen van Freetown zitten vol onschuldigen.’

Gevangen vrouwen zijn weggestopt en worden vaak vergeten. Door het recht én door hun families. Die laatsten vinden het vaak een onverdraaglijke schande dat hun gezinslid in de cel zit. AdvocAid zet alle donaties die zij ontvangt in om deze ‘vergeten vrouwen’ te helpen.

De advocaat en de kinderen

Voor 150 dollar kan een juridisch medewerker van AdvocAid zich een maand lang inzetten om gevangen vrouwen te adviseren. Voor 800 dollar kan een advocaat zo’n vrouw vertegenwoordigen tijdens een proces. Sabrina: ‘We geven ook gratis advies in ons kantoor, in de buurt van de gevangenis. En we helpen vrijgekomen vrouwen hun leven weer op te pakken.’

Aan de vrouwen die nog vastzitten, vertelt de organisatie tijdens frequente bezoeken wat hun rechten zijn. En welke kansen het juridische systeem biedt. Verder regelt het in hun cellen medische hulp en spullen als zeep. ‘Ook voor de kinderen die in de gevangenissen geboren worden’, zegt Sabrina. ‘Zij zitten bij hun moeders in de cel.’

De echtgenoot en de noodzaak

‘Lichte overtredingen moeten licht gestraft worden’, aldus de activiste. ‘Nu beland je al 18 maanden in de cel als je 50 dollar niet terugbetaalt. Verder kan het niet zo zijn dat vrouwen langer in de cel zitten dan mannen, als het misdrijf niet verschilt. En er moet oog zijn voor dwang. Vrouwen worden maar al te vaak gedwongen op te draaien voor een misdrijf van hun echtgenoot.’

AdvocAid kaart al deze misstanden aan bij beleidsmakers en mensen in het rechtssysteem. Ze pleit telkens opnieuw voor een democratische, vrouwvriendelijke ontwikkeling van dat systeem. ‘Activisten uit andere Afrikaanse landen noemen ons een inspirerend voorbeeld’, zegt Sabrina. ‘Maar ik hoop dat we hier niet lang meer nodig zijn.’