Nieuws & Blogs

IMWU_netherlands FI

"We gaan door tot Nederland dit goed geregeld heeft"

Auteur Mama Cash

Migrantenorganisatie komt op voor huishoudelijk werksters uit Indonesië

Yasmine Soraya

Yasmine Soraya

Ze komen uit Indonesië en maken lange en zware dagen als huishoudster bij Nederlandse gezinnen. Ze worden zwart betaald en hebben geen enkele zekerheid, want er is geen wet die hen beschermt. Ze hebben geen recht op vakantie of doorbetaling bij ziekte, en zelfs geen poot om op te staan als een werkgever niet uitbetaalt. Soms worden ze simpelweg ontslagen omdat ze een dag ziek zijn.

Naar schatting gaat het om zo’n duizend Indonesische vrouwen en meiden, waarvan ongeveer de helft niet de juiste verblijfspapieren bezit. Vooral deze laatste groep is kwetsbaar voor misbruik, uitbuiting, geweld en discriminatie. Bovendien kunnen ze elk moment door de politie worden opgepakt en teruggestuurd naar Indonesië.

Praktische ondersteuning

De Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) in Nederland maakt zich sterk voor deze vrouwen en meiden. Yasmine Soraya is een van de kopstukken van deze organisatie. Ze vertelt: “Bij het IMWU zijn honderden Indonesische migranten aangesloten die voornamelijk huishoudelijk werk verrichten. Meer dan 60% daarvan is vrouw. De IMWU biedt hen – in samenwerking met andere organisaties –ondersteuning bij allerlei praktische zaken. We geven voorlichting over uitbuiting, verzorgen cursussen Nederlands en geven advies over onderhandelen met werkgevers en het zoeken naar werk en een woning. Migrantenvrouwen die medische zorg nodig hebben, durven vaak geen hulp te zoeken omdat ze geen verblijfsvergunning hebben. We hebben daarover afspraken met diverse gezondheidscentra, zodat deze vrouwen alsnog de zorg krijgen die ze nodig hebben.”

Huishoudelijk werk is werk!

Naast deze praktische steun lobbyt de IMWU actief bij de Nederlandse overheid voor hun arbeidsrechten. Yasmine vertelt: “Een groot probleem is dat werk in de huishouding niet wordt erkend als ‘arbeid’. Daardoor kunnen huishoudelijk werkers geen aanspraak maken op de rechten en sociale zekerheid die arbeiders in Nederland hebben”.

Tijdens de conferentie van de International Labour Organisation in Genève in 2011 is ‘Conventie 189’ aangenomen, die stelt dat huishoudelijk werkers dezelfde rechten hebben als andere werknemers. Bijvoorbeeld redelijke werktijden, duidelijke informatie over hun rechten en arbeidsomstandigheden en de vrijheid om zich in vakbonden te organiseren. Eindelijk heeft deze beroepsgroep wereldwijd erkenning gekregen, met alle rechten van dien.

Yasmine: “Deze erkenning is fantastisch voor huishoudelijk werkers. Maar net als vele andere regeringen weigert de Nederlandse overheid ‘Conventie 189’ te ratificeren. Dus we moeten actief blijven lobbyen, en dat doen we samen met FNV Bondgenoten, het Respect Network en vele andere migrantenorganisaties. We gaan net zo lang door tot Nederland arbeidsrechten voor huishoudelijk werkers goed geregeld heeft!”