Nieuws & Blogs

Steward Org FI 1

Veiligheid voor ontheemde vrouwen in Zuid-Soedan

Auteur Mama Cash Portfolio Stem

Het uitroeien van gendergerelateerd geweld in al zijn vormen, waaronder huiselijk en seksueel geweld. Dat is wat het Zuid-Soedanese Steward-Org nastreeft. En dat is ook wat hard nodig is in deze jonge, door conflicten geteisterde Oost-Afrikaanse natie. Want wie als meisje opgroeit in Zuid-Soedan, krijgt onherroepelijk te maken met een of andere vorm van gendergerelateerd geweld, zoals verkrachting, aanranding, fysiek geweld, een gedwongen (kind)huwelijk of ontzegging van toegang tot land of geld.

Familierechtbanken

Steward-Org traint en ondersteunt vrouwen zodat zij op gemeenschapsniveau mobilizers worden voor vrouwenrechten. Ze leren bijvoorbeeld hun weg te vinden in het juridische systeem en belemmerende stereotypen aan te kaarten. Ook houdt Steward-Org lokale ‘sensitization meetings’, waarmee ze een basaal bewustzijn van vrouwenrechten kweekt bij lokale traditionele leiders, overheidsfunctionarissen en politiemensen. Een mijlpaal is dat de groep in drie regio’s familierechtbanken van de grond wist te krijgen, waar inmiddels wekelijks gevallen van huiselijk en seksueel geweld worden besproken

Burgeroorlog

Sinds een jaar woedt er in Zuid-Soedan (opnieuw) een burgeroorlog. Twee miljoen mensen is inmiddels van huis en haard verdreven. Vele tienduizenden ‘inheemse’ vluchtelingen zijn neergestreken in de regio’s waar Steward-Org actief is. Dat heeft grote impact op het werk dat de groep doet. De meerderheid van de vluchtelingen bestaat uit vrouwen en kinderen. Met name de vrouwen en meisjes zijn in hun nieuwe omgeving kwetsbaar voor seksueel geweld. Dat waren ze eerder – thuis – ook al, maar als ontheemde vrouwen zijn ze nog minder weerbaar. Was gendergerelateerd geweld al een groot probleem in Zuid-Soedan, nu is het een regelrechte crisis, die ook lang doorwerkende effecten op toekomstige generaties zal hebben. Denk alleen al aan de aantallen kinderen die getuige zijn van seksueel geweld, of zelfs het product van een verkrachting.

Samen naar de waterput

Steward-Org leert de ontheemde vrouwen en meiden die neerstrijken in de regio waar de groep actief is, hoe ze onder moeilijke omstandigheden kunnen zorgen voor hun eigen veiligheid. Alleen al de instructie om niet alleen maar altijd in een clubje naar de waterput te gaan, is uitermate effectief. Verder neemt Steward-Org de nieuwe vluchtelingengemeenschap mee in haar sensitization-activiteiten, en stimuleert zij vluchtelingenvrouwen om gebruik te maken van de familierechtbanken om geweldsincidenten aan te kaarten.

Met jouw donatie kan seksueel geweld tegen vrouwen en meiden bij de wortels worden aangepakt, in en buiten conflictgebieden