Nieuws & Blogs

bannervv

De successen van Vogelvrije Vrouwen

Auteur Mama Cash

De campagne Vogelvrije Vrouwen is eind 2013 afgerond. Graag vertellen we wat IM Defenders de afgelopen twee jaar allemaal heeft bereikt. Met het succes van de twitter-explosie op 29 november 2013 hebben we veel mensen kunnen vertellen over het geweld waarmee mensenrechtenactivistes in Meso-Amerika te maken krijgen en hoe zij, samen met IM-Defenders, werken aan het verbeteren van hun veiligheid.

Inmiddels wordt IM Defenders gezien als expert op het gebied van het documenteren en analyseren van geweldsincidenten tegen mensenrechtenactivistes vanuit een genderperspectief, heeft het een leidende rol in het organiseren van campagnes en acties als geweld tegen mensenrechtenactivistes plaatsvindt, en brengt het initiatief dit geweld continu onder de aandacht van de media en overheden. In slechts drie jaar tijd heeft IM Defenders een indrukwekkende vooruitgang geboekt in het bereiken van haar doelstellingen:

DOEL 1. Het bouwen, versterken en constant verbeteren van veilige opvangplekken voor mensenrechtenactivistes en hun families die in extreem gevaar verkeren, zodat zij hun werk kunnen voortzetten.

In 2013 zijn er veilige opvangplekken gerealiseerd voor activisten in zuidoost- en in Noord-Mexico, in El Salvador (ook voor activisten uit Honduras) en in Guatemala. De opvangplek in Guatemala heeft alleen al in het tweede kwartaal van 2013 hulp geboden aan 21 mensen (vrouwen en hun gezinsleden).

IM Defenders beoogt in alle schuilplaatsen voorzieningen te bieden die het de schuilende activistes mogelijk maken om politiek actief te blijven, zolang dat veilig kan gebeuren.

DOEL 2. Het documenteren en analyseren van geweldsdelicten tegen mensenrechtenactivistes en de genderspecifieke aspecten van dat geweld, om daarmee hun belangen beter te behartiging en regeringen ter verantwoording te roepen.

Eind 2012 was de database voor geweldsdelicten en schendingen van mensenrechten klaar voor gebruik. Sindsdien zijn de gegevens van de nationale netwerken in Honduras, Mexico, Guatemala en El Salvador ingevoerd, met terugwerkende kracht vanaf 2008.

Bovendien zijn de gedocumenteerde schendingen van de rechten van mensenrechtenactivistes gebruikt in lobbyacties op regionaal en internationaal niveau, wat bijvoorbeeld heeft geleid tot vergrote aandacht voor en veroordeling van geweld tegen deze activistes door de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties in 2013.

DOEL 3. De oprichting van een Rapid Response Network, dat het mogelijk maakt om a) sneller te reageren op geweldsincidenten tegen vrouwenrechtenactivistes, en b) kleine subsidies verstrekt aan activistes die risico lopen, waarmee zij hun veiligheid en integriteit kunnen garanderen.

In 2013 zijn 40 urgente subsidies verstrekt aan mensenrechtenactivistes en -organisaties Mexico, Honduras, El Salvador en Guatemala. Deze financiële steun is gebruikt voor bescherming (o.a. versterking kantoorbeveiliging, installeren van beveiligingscamera’s en telefoons), veilig vervoer, tijdelijke huisvesting en medische, psychologische en juridische ondersteuning, en zelfzorg- workshops.

DOEL 4. Activistes trainen in veiligheid, zelfbescherming en zelfzorgprotocollen met een genderspecifieke invalshoek, waardoor zij de benodigde vaardigheden leren die ze nodig hebben om in leven te blijven en te kunnen blijven werken in mensenrechtenbewegingen.

Activistes in Meso-Amerika verwaarlozen vaak hun eigen fysieke en emotionele gezondheid omdat ze zich volledig inzetten voor de strijd voor mensenrechten. Dit heeft nadelige gevolgen voor henzelf, hun families en de sociale bewegingen waarin zij werken. IM Defenders ziet het vermogen van vrouwen om voor zichzelf te zorgen als een fundamenteel instrument voor de mensenrechtenstrijd:

 • In februari en maart 2013 faciliteerde JASS een training voor de coördinatoren van IM Defenders op het gebied van veiligheid, zelfzorg en psycho-sociale zorg. Door het jaar heen werden bij de meeste nationale netwerken zelfzorgworkshops georganiseerd.
 • IM Defenders heeft ook de aandacht gericht op het probleem van geweld tegen vrouwen in mensenrechtenorganisaties waar ook mannen werken. Het initiatief leidde diverse discussiebijeenkomsten over de relatie tussen machtsposities enerzijds en geweld en discriminatie anderzijds.

DOEL 5. Versterking van lokale, nationale en regionale vrouwenorganisaties en -netwerken, zodat ook zij in staat zijn om geweld en schendingen van mensenrechten aan de orde te stellen, en de veiligheid en het welzijn voor zichzelf en hun families te garanderen.

 •  In El Salvador, Honduras, Guatemala en Mexico zijn er betaalde nationale coördinatoren aangesteld waardoor de diverse netwerken van individuele activistes en mensenrechtenorganisaties beter met elkaar samenwerken.
 • Mensenrechtenactivistes ‘begeleiden’ elkaar in hun werk, samen staan ze sterker. Zoals bijvoorbeeld in het genocideproces in Guatemala, waarbij de netwerkleden van IM Defenders begeleiding boden aan geweldsslachtoffers en de vrouwen die optraden als getuigen.

2o Encuentro IM-Defenders

 • Begin september 2013 vond de tweede algemene regionale bijeenkomst van het netwerk van mensenrechtenactivistes plaats in El Salvador, een uitgelezen kans om ervaringen te delen en de onderlinge solidariteit te bevorderen. Meer dan 160 activistes kwamen samen om de crisis in geweld tegen mensenrechtenactivistes in de regio te analyseren. “We moeten erkennen dat we doelwit zijn”, zei Morena Herrera tijdens de bijeenkomst. “Te veel van ons zijn vermoord, gewoon omdat we het recht uitoefenen om je rechten te verdedigen.” Er werd tevens een persconferentie gehouden waarin het Beoordelingsverslag  2012 ‘Geweld tegen mensenrechtenactivistes in Meso-Amerika’ werd gepresenteerd.
 • Om gemakkelijk nieuws te kunnen verspreiden en op te roepen tot actie, maakte IM Defenders sinds 2013 actief gebruik van sociale media Facebook en Twitter en social media platforms Scribd (voor het publiceren en delen van documenten) en Goear (voor het delen van muziek en audio-opnamen). Bijvoorbeeld in het geval van Beatriz in El Salvador, het Ríos Montt genocideproces in Guatemala, en in de strijd voor landrechten en tegen milieuschade in de Rio Blanco gemeenschappen in Honduras.

Solidariteitscampagne Vogelvrije Vrouwen

Om aandacht te vragen voor het onacceptabele geweld tegen mensenrechtenactivistes in MesoAmerika, en hen te steunen in hun strijd voor mensenrechten, voerde Mama Cash van december 2012 t/m december 2013 de campagne Vogelvrije Vrouwen. Deze campagne werd officieel gelanceerd op 10 december 2012, Internationale Dag van de Mensenrechten, met de onthulling van een enorm ‘urban art’ portret van het gezicht van een anonieme mensenrechtenactiviste.

In deze gewelddadige regio voelen mensenrechtenactivistes zich vaak erg geïsoleerd, voor hen hebben boodschappen van steun en solidariteit veel waarde. Zoals Daysi Flores, een Hondurese activiste, zegt: “Solidariteit biedt ons bescherming , en geeft ons een betere positie om de mensenrechtensituatie in Meso-Amerika aan de kaak te stellen. Door hun solidariteit te tonen, redden Nederlandse vrouwen en mannen niet alleen levens, maar dit voedt onze hoop op een meer vreedzame en rechtvaardige wereld.”

Vogelvrije Vrouwen Infographic

Met de slogan “Jouw tweet geeft haar vleugels!” nodigde Mama Cash het Nederlandse publiek uit om hun solidariteit met mensenrechtenactivistes in Meso-Amerika te tonen. Adelheid Roosen, Kirsten van den Hul, Zarayda Groenhart, Angela Groothuizen en dieverse andere vrouwen vroegen in korte filmpjes het Nederlandse publiek op tot actie).

Op International Women Human Rights Defenders Day – vrijdag 29 november 2013 – werd een ware explosie van solidariteitsberichten gestuurd aan mensenrechtenactivistes in Meso-Amerika. Ruim twee uur lang stond “#VogelvrijeVrouwen” in Nederland op nummer 1 tussen de trending topics en er werden meer dan 2000 tweets verstuurd met deze hashtag!

Met al die solidariteitsberichten zijn meer dan één miljoen mensen bereikt, waaronder ook vele politici. Zij weten nu van het geweld waarmee mensenrechtenactivistes in Meso-Amerika te maken krijgen en hoe deze vrouwen, samen met IM-Defenders, werken aan het verbeteren van hun veiligheid.

Een aantal reacties die we hebben gekregen van de mensenrechtenactivistes in Meso-Amerika:

 • Dankwoord uit Honduras van Daysi Flores (@DaysiJass):
  “Your message has lighten my day”
 • Groeten uit Mexico van Imelda Marrufo (@imemarrufo):
  “fue 1 semana larga, con el gusto leerte, eso motiva! Gracias y un abrazo.” (het was een lange week, veel plezier je te lezen, dat motiveert! Bedankt en een knuffel)
  “mando un abrazo desde Cd Juárez, gracias x solidaridad” (ik stuur een knuffel vanuit de Ciudad Juárez, bedankt voor de solidariteit)
  “gracias por tu apoyo q me motiva” (dank voor je steun die mij motiveert)
  “aprecio su solidaridad” (ik waardeer uw solidariteit)
 • IM Defenders (@IM_Defensoras):
  “Bedankt!#VogelvrijeVrouwen @mamacash”
  “TRENDIC TOPIC EN HOLANDA! GRACIAS A TODXS! El vuelo de las mujeres de alas libres llena de color ye esperanza el planeta!” (trendic topic in NL! Iedereen bedankt! De vlucht van Vogelvrije Vrouwen vol kleur en hoop voor deze planeet!)
  “Fue muy emocionante sentir el apoyo hacia compañeras defensoras en nuestra región ese día.” (Het was erg emotioneel om op deze dag de steun te voelen aan onze collega mensenrechtenverdedigsters in onze regio)

Tenslotte…

Ondanks toenemende bedreigingen en brute repressie, blijven activistes in Meso-Amerika opkomen voor de mensenrechten van hun vrienden, familie, collega’s en gemeenschappen. Vele politieke en sociale machten proberen deze vrouwen tot zwijgen te dwingen, maar IM Defenders werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat hun rechten en hun levens worden gerespecteerd, zodat ze kunnen hun stem kunnen blijven verheffen.

Het werk van IM Defenders redt levens en versterkt mensenrechtenbewegingen in Meso-Amerika. Dankzij de financiële steun van de Postcode Loterij hebben ze de afgelopen twee jaar een ongelooflijke boost kunnen geven aan hun belangrijke en noodzakelijke werk. Met deze steun kon Mama Cash de meeslepende verhalen van deze moedige vrouwen delen met mensen in Nederland. En konden wij vanuit hier solidariteit en steun betuigen aan de moedige mensenerchtenactivistes in Meso-Amerika.

Veel dank aan iedereen die de campagne #VogelvrijeVrouwen heeft gevolgd en mee heeft gedaan aan de geweldloze twitter-explosie!

Mama Cash blijft IM Defenders steunen in de haar strijd voor rechtvaardigheid. Wil je op de hoogte blijven van ons werk Volg ons dan op FacebookTwitterYouTube of LinkedIn.

Lisanne Bronzwaer
Campagne coördinator