Nieuws & Blogs

tewa-FI2

Nepal op blote voeten

Auteur Mama Cash

Met de bijdragen van alle supporters na onze oproep voor Nepal, ondersteunt Mama Cash het Nepalese vrouwenfonds TEWA. Dit vrouwenfonds ontving door de jaren heen diverse subsidies van Mama Cash en we verlengen die steun voor de komende twee jaar met de opbrengst van de Nepal-actie van €46.000!

We willen iedereen die een donatie heeft gedaan hartelijk bedanken en we vertellen je in deze update graag waar TEWA in de weken en maanden na de aardbevingen hard aan gewerkt heeft.

Noodhulp met oog op toekomst

Noodhulpverlening behoort niet tot de dagelijkse praktijk van TEWA, maar onmiddellijk na de aardbevingen zag zij in dat noodhulp bij een ramp van deze omvang en met oog op de toekomst en wederopbouw wel allereerst nodig is.

Daarom heeft TEWA het ERF (Earthquake Relief Fund) Comité opgericht dat toezicht houdt op overhead en coördinatie. Ze hechten veel belang aan inventarisatie op locatie van behoeften op zowel de korte als de lange termijn. Het Earthquake Relief Fund draagt directe noodhulp zo snel mogelijk over aan lokale partnerorganisaties en netwerken.

Lees  meer over het ‘direct relief’ programma van TEWA >>

Blote voeten

tewa-webOndertussen werkt TEWA met door hen ondersteunde lokale vrouwengroepen in workshops en trainingen aan de weg voorwaarts. De vrouwen komen samen in zogenaamde ‘workshops op blote voeten’ en bespreken hoe zij stem kunnen houden in hun gemeenschap. Bij de wederopbouw, maar ook voor de verbetering van hun positie in het algemeen, bij het tegengaan van geweld, in kwesties van landeigendom en bij bepaling van gemeenschapsbeleid.

Lees verder op de Facebook pagina van TEWA >>

Ook worden gemeenschappen zelf in de gelegenheid gesteld financieel bij te dragen aan hulp en wederopbouw. Bijdragen vragen aan mensen die veel, zo niet alles verloren hebben? Jawel en de reacties van bewoners zijn hartverwarmend: “het maakt ons blij dat we zelf ook kunnen bijdragen, we hebben immers ons hele leven geleerd te geven. Nu kunnen we hen die ons ondersteunen, zelf ook steunen”.

Lees verder over de filantropie van Nepalese gemeenschappen >>

Uitdagingen

TEWA blijft oog houden voor de uitdagingen in het Nepal na de bevingen. Infrastructuur is op vele plaatsen weggeslagen of gevaarlijk in het gebruik (door het risico van aardverschuivingen). Daardoor zijn vervoer en communicatie lastig. Samenwerking met overheden verloopt ook na weken vaak nog onduidelijk, moeizaam en verwarrend. Daarnaast komen soms mensenrechten onder druk te staan door trafficking, kwesties over landeigendom en wordt de veiligheid van hulpverleners bedreigd. Ook hier geldt dat een lange adem nodig is.

Vrouwen aan tafel

De steun van Mama Cash aan vrouwenfondsen als TEWA maakt dat vrouwen support krijgen op de lange termijn; Als vrouwen kunnen meebeslissen over de besteding van geld voor wederopbouw na een ramp, gaan de bereikte resultaten voor vrouwen niet verloren na de crisis. Zitten zij aan tafel bij besluitvorming, dan wordt tenminste de helft van de bevolking niet over het hoofd gezien. Nepalese activisten zorgen er eerst voor dat aan de specifieke behoeften van vrouwen wordt voldaan. En vervolgens ook dat vrouwenrechten niet verder onder druk komen te staan terwijl iedereen bezig is met wederopbouw.

Jouw bijdrage

Wil je bijdragen aan gelijke rechten en kansen voor vrouwen? Wil je het mede mogelijk maken dat vrouwen en meiden overal ter wereld aan tafel zitten om over hun toekomst mee te beslissen? Via onze website of op rekeningnummer NL58INGB0000000528 kan je een bijdrage leveren voor het werk dat dappere vrouwen en meiden overal ter wereld verrichten.