Nieuws & Blogs

Girls Empowerment Netwrok Malawi FI

Mondige meiden in Malawi

Auteur Mama Cash

 “We willen elk meisje betrekken. We willen dat elk meisje weet heeft van haar zelfbeschikkingsrecht. We willen dat elk meisje nee zegt tegen uithuwelijking op jonge leeftijd.” Aan het woord is Faith Piri.

Samen met de andere jonge vrouwen van het Girls Empowerment Network (GENET) werkt zij aan het zelfbewustzijn en de kracht van meiden in Malawi. Een belangrijk doel van het netwerk: een eind maken aan praktijken die schadelijk zijn voor meiden. “Initiatierituelen waar gedwongen seks aan te pas komt bijvoorbeeld, en vroegtijdige of gedwongen huwelijken.”

Malawi heeft een van de hoogste percentages kindhuwelijken ter wereld. De helft van alle meisjes trouwt er voor haar 18e – sommigen al op hun 9e. De schooluitval onder meiden is mede hierdoor erg hoog. GENET wil hier verandering in brengen en meiden zeggenschap geven over hun eigen leven.

De groep opereert op verschillende fronten. Ze stimuleert meiden om zich te organiseren in ‘girl networks’. In 2014 waren er al 120 van dergelijke netwerken actief in Malawi, met elk tussen de 20 en 40 leden, die op hun beurt leeftijdgenoten in het eigen dorp of de eigen wijk activeren en informeren over meidenrechten.

Maar GENET zoekt ook contact met ouders als een meisje dreigt te worden uitgehuwelijkt. Ze praat met dorpsoudsten en schakelt hen in bij geweldsdelicten. Ze bepleit een cultuurverandering op scholen, zodat meiden niet van school worden gestuurd als ze zwanger zijn. Maar ze deelt ook heel praktisch maandverbandpakketten uit onder scholieres, omdat het gebrek daaraan eveneens een belangrijke oorzaak van schoolverzuim is.

Wettelijk minimum

De aanpak van GENET werpt vruchten af. Kindhuwelijken worden steeds vaker gezien als een achterhaald gebruik dat schadelijk is voor meiden, ook door de dorpsoudsten. In 70% van de gemeenschappen waar GENET actief is, legt lokale regelgeving dergelijke huwelijken nu aan banden. Tegelijkertijd lobbyde GENET op nationaal niveau voor een minimumleeftijd van 18 jaar voor huwelijkskandidaten, en bracht zij meiden zelf aan de onderhandelingstafel met regeringsfunctionarissen om deze zaak te bepleiten. Die 18 jaar staat inmiddels dankzij GENET in de wet, al wil de groep ook de uitzonderingsclausule nog geschrapt zien waardoor meiden toch jonger uitgehuwelijkt kunnen worden.

“Er is veel veranderd”, meent Faith. “De vele duizenden meiden die deelnemen aan onze programma’s en meidennetwerken hebben afgeleerd om gehoorzaam te zijn. Ze leren om vragen te stellen, te zeggen wat ze willen, terug te praten. Om ‘bad girls’ te zijn indien nodig. Meiden ontwikkelden een stem. Eerst eentje voor zichzelf, en toen een collectieve stem. Dat is een enorme verandering. Voor de meiden zelf, voor hun gemeenschappen, voor heel Malawi.”

www.genetmalawi.org