Nieuws & Blogs

Resource Center for women and girls FI

Leiderschapseducatie in Kenia

Auteur Mama Cash

Een nieuwe generatie van Afrikaanse leiders kweken. En een nieuwe impuls geven aan het feministische verzet tegen discriminatoire en onderdrukkende praktijken. Dat is wat het Keniase Resource Center for Women and Girls (RCWG) voor ogen heeft.

Grootse doelen, die RCWG handen en voeten geeft door het organiseren van Camps for Girls voor plattelandsmeiden tussen de 15 en 20 jaar. Drie jaar lang komen deelneemsters hier drie keer per jaar tijdens schoolvakanties naartoe om zich te verdiepen in hun rechten en in manieren om die rechten ook daadwerkelijk te claimen.

Ivy Nyawira, voormalig deelneemster en nu zelf programmamedewerkster: “Een van de sessies die altijd veel indruk maken is ‘Auntie’s Box’, over seksuele en reproductieve gezondheid. De meiden krijgen voorlichting over contraceptie en geslachtsziekten, zodat ze weerbaarder worden op dit terrein. Daarnaast delen ze persoonlijke ervaringen op het gebied van seksualiteit en wisselen ze meningen over seksuele rechten uit. Voor de meesten is het ook de eerste keer dat ze zonder oordeel of schuldgevoel praten of nadenken over homo- en biseksualiteit en transgender kwesties.” Ook onderwerpen als vredesopbouw, leiderschap en goed bestuur passeren de revue.

In drie jaar tijd ontwikkelen de deelnemende meiden stap voor stap de vaardigheden die zij nodig hebben om in de toekomst een leiderschapsrol te kunnen vervullen, in de feministische beweging en daarbuiten. Niet alleen wordt uitgebreid aandacht besteed aan het opbouwen van eigenwaarde, assertiviteit en het vermogen om kritisch te denken. Meiden krijgen ook praktische instrumenten aangereikt om rechtenschendingen te identificerenen tegen te gaan. Zij worden aangemoedigd om door het jaar heen in hun eigen gemeenschap initiatieven te ontplooien die het leven van meiden verbeteren en te delen wat zij leerden tijdens het Camp for Girls. Zo worden ze een rolmodel voor leeftijdgenotes en laten zij zien dat je als meisje een belangrijke rol in het openbare leven kunt spelen.

www.resourcecenter.or.ke