Nieuws & Blogs

CRADIF FI

Kameroense vrouwen komen op voor hun recht op land en eigendom

Auteur Mama Cash

In Kameroen zijn het meestal vrouwen die verantwoordelijk zijn voor landbouwactiviteiten en voor de voedselvoorziening van hun familie en bredere gemeenschap. Veel vrouwen leveren met de verkoop van landbouwproducten ook een bijdrage aan het gezinsinkomen. Maar deze activiteiten worden gezien als een uitvloeisel van hun rol als echtgenote en moeder, dus niet als echt werk. En als het gaat om beslissingen op gezins- of dorpsniveau, hebben de vrouwen niets in de melk te brokkelen.

Het Centre Régional d’Appui et de Développement des Initiatives Féminines (CRADIF) zet zich in om hierin verandering te brengen. In 2011 kregen ze subsidie van Mama Cash om hun pionierswerk verder uit te bouwen.

CRADIF’s belangrijkste doel: plattelandsvrouwen bewustmaken van hun economische en sociale rechten, met name land-, eigendoms- en erfrechten. Want hoewel vrouwen formeel net zo veel recht hebben als mannen om grond te bezitten en te erven, wordt dit recht met een beroep op culturele en sociale tradities in Kameroen vaak met voeten getreden. CRADIF traint vrouwen daarnaast op het gebied van ruraal ondernemerschap, om zo hun mogelijkheden om geld te verdienen te vergroten. Ook leert het centrum vrouwen via workshops om voor zichzelf en hun rechten op te komen en een rol in de besluitvorming op dorpsniveau op te eisen.

Opperstamhoofd
Onlangs ging CRADIF met een aantal lokale leiders in het oosten van Kameroen in debat over meer zeggenschap en rechten voor vrouwen. Directeur Elisabeth Ngo Njock-Gelas deed Mama Cash verslag van deze unieke gebeurtenis. “Het was geen gemakkelijke bijeenkomst, omdat de traditie luidt dat vrouwen niet met mannen in discussie mogen gaan. Het opperstamhoofd van Oost-Kameroen dreigde ons eerst de mond te snoeren, en zei dat we beter dienstbaar konden zijn aan onze echtgenoten en ons moesten houden bij ons vrouwenwerk. Hij had nog nooit meegemaakt dat vrouwen met luide stem het woord opeisten en was duidelijk not amused. Normaliter zijn vrouwen alleen op politieke bijeenkomsten aanwezig om te zingen en te dansen.

Maar het is toch gelukt om een gesprek op gang te brengen over landrechten voor vrouwen en over geweld tegen vrouwen. We hebben duidelijk gemaakt dat discriminatie van en geweld tegen vrouwen strafbaar is, en dat gelijke rechten op land en eigendom zijn vastgelegd in universele verdragen, die boven nationale wetten en gebruiken staan.”

Onwil en onwetendheid

Daarop nam de aanwezige overheidsvertegenwoordiger het woord, en zei dat niemand vrouwen een strobreed in de weg legt om voor hun rechten op te komen. CRADIF diende hem van repliek door te wijzen op de vele hindernissen die vrouwen op hun pad vinden. Elisabeth: “Zij moeten zich teweer stellen tegen de traditie en ingesleten gebruiken. Ook moeten zij hun angst voor tovenarij overwinnen, hun gebrek aan zelfvertrouwen, hun ongeletterdheid, het gebrek aan kennis over officiële rechten van vrouwen bij beleidsmakers én de onwil van politici om vrouwen te steunen in hun strijd voor rechtvaardigheid. Hierop beloofde de overheidsvertegenwoordiger beterschap.

En na afloop nam het opperstamhoofd mij apart, om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag. Hij zei dat de overheid wetten uitvaardigt maar ze niet communiceert aan de bevolking, en dat hierin verandering moet komen.”

Impact
De bijeenkomst had grote impact: kort nadien tekenden 15 stamhoofden in Oost-Kameroen een verklaring dat zij de landrechten en erfrechten van vrouwen voortaan zullen respecteren. De praktijk is vaak weerbarstig, dus het werk van CRADIF zit er zeker nog niet op. Maar Mama Cash is erg trots op wat CRADIF tot nu toe met haar doortastende opstelling heeft weten te bereiken!