Nieuws & Blogs

f2fbanner

Huwelijkse gevangenschap in Nederland

Auteur Mama Cash Portfolio Stem

Je wilt scheiden, maar je man weigert in te stemmen met de ontbinding van je huwelijk. Het overkwam de Nederlands-Pakistaanse Shirin Musa. Haar man ging akkoord met de wettelijke scheiding, maar niet met de religieuze. Shirin was de eerste islamitische vrouw die in Nederland een rechtszaak aanspande om alsnog religieus te kunnen scheiden. In 2010 ontbond de rechtbank haar religieuze huwelijk en kon ze eindelijk verder met haar leven. Vol strijdlust richtte zij eind 2011 Femmes for Freedom op. Met steun van Mama Cash strijdt deze organisatie tegen huwelijksdwang.

Shirin vertelt: “Huwelijksdwang is een breed begrip. Femmes for Freedom hanteert deze definitie: de dwang om te trouwen, getrouwd te blijven en niet mogen of kunnen scheiden. Dit komt voor in zowel joodse en christelijke als moslimen hindoegemeenschappen. Het gaat meestal om migrantenvrouwen die een dubbele nationaliteit hebben en/of in hun geboorteland getrouwd zijn. Het familierecht van hun land van herkomst is dan ook van toepassing. Die ongelijkheid in de buitenlandse familiewetgeving heeft een directe doorwerking op Nederlandse migrantenvrouwen. Maar deze vrouwen zijn Nederlandse staatsburgers, dus onze overheid moet hun rechten waarborgen.”

Wetswijziging
Met 15 vaste vrijwilligers runt Femmes for Freedom supportgroepen en een juridisch loket voor vrouwen die in huwelijkse gevangenschap leven. Daar wisselen zij ervaringen uit en krijgen ze advies over het voeren van een scheidingsrechtszaak. Ook werkt de organisatie aan preventie, voorlichting en maatschappelijke en politieke bewustwording. Shirin: “Dankzij onze lobbycampagne is op 1 juli de wettelijke definitie van een gedwongen huwelijk in Nederland verbreed. Nederland is hiermee het eerste land ter wereld dat huwelijkse gevangenschap als een strafbaar feit heeft gedefinieerd.”

Ongeregistreerd
Naar schatting worden er jaarlijks zo’n 3.000 vrouwen gedwongen uitgehuwelijkt. Maar hoeveel vrouwen ‘gevangen’ zijn in hun huwelijk, en dus niet kunnen scheiden, is onbekend, want dat wordt in Nederland niet geregistreerd. Dankzij het lobbywerk van Femmes for Freedom heeft de overheid inmiddels een ‘Knooppunt Huwelijksdwang’ opgezet. Dit najaar wordt een onderzoek gestart naar de omvang en aard van zowel gedwongen huwelijken als huwelijkse gevangenschap en achterlating in Nederland. Shirin: “Dit onderzoek is erg belangrijk omdat het handvatten gaat bieden voor beter beleid en de ontwikkeling van juridische instrumenten waarmee de rechten van deze vrouwen gewaarborgd worden.”

Feministische wind
Shirin vindt dat er een nieuwe feministische wind nodig is in Nederland. “De vrouwenbeweging is erg versplinterd, helaas zijn veel organisaties ingekrompen of opgeheven. Jammer, want het is juist nodig om sterk vrouwenrechtenbeleid op te eisen bij de politiek. De recente emancipatienota bijvoorbeeld is veel te beperkt en elitair, dat zouden we toch unaniem aan moeten kaarten. Facebooken en twitteren is niet genoeg, we moeten zichtbaar zijn in de media. Ik heb ontzettend zin om weer actie te gaan voeren!” Op Mama Cash’s Flirty Thirty jubileumfeest zal Shirin meer vertellen over haar ideeën hiervoor.

www.femmesforfreedom.com