Nieuws & Blogs

Anna Arutshyan tijdens een herdenkingstocht voor Zaruhi Petrosyan

Huiselijk geweld wordt eindelijk erkend in Armenië

Auteur Mama Cash
Anna Arutshyan tijdens een herdenkingstocht voor Zaruhi Petrosyan

Anna Arutshyan tijdens een herdenkingstocht voor Zaruhi Petrosyan

‘De aanleiding voor de omslag in het denken over huiselijk geweld in Armenië was de dood van de 20-jarige Zaruhi Petrosyan in de stad Masis. Op 1 oktober 2010 overleed deze jonge moeder aan de gevolgen van jarenlange mishandelingen door haar man en schoonmoeder. Voor ons – de Society Without Violence – was de maat vol. We riepen andere vrouwen- en mensenrechtenorganisaties op om samen een vuist te maken tegen huiselijk geweld.

Jarenlang poogden diverse vrouwenorganisaties om huiselijk geweld onder de aandacht te brengen van het publiek en de politiek. Toen het eindelijk lukte een wetsvoorstel in te dienen bij het Armeense parlement, werd het voorstel afgewezen met slechts één argument: ‘Huiselijk geweld bestaat niet in Armenië. En als het al bestaat, is het op kleine schaal en niet belangrijk.’ Helaas is mishandeling eerder regel dan uitzondering in onze maatschappij. Vrouwen praten er niet over, en niemand durft daders erop aan te spreken. Het wordt niet gezien als misdaad, maar als iets dat binnen de familie opgelost moet worden. Veel van deze misdaden blijven dan ook onbestraft.

Een paar dagen nadat Zaruhi werd vermoord, schreef de Society Without Violence een open brief die we breed verspreidden in Armenia én in het buitenland. De brief riep mensenrechtenorganisaties, activisten, internationale organisaties, de media en andere geïnteresseerden op om zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan deze moordzaak, en er zo voor te zorgen dat de echtgenoot zijn straf niet zou ontlopen. Het ging ons niet alleen om deze ene zaak. We grepen deze verschrikkelijke gebeurtenis aan als een kans om huiselijk geweld aan te kaarten. We kregen veel reacties en in no time richtten zeven NGO’s samen de Coalition to Stop Violence Against Women op. De daaropvolgende maanden zorgde de coalitie voor permanente aandacht voor Zaruhi’s zaak, zowel in Armenië als in het buitenland. De Armeense autoriteiten en verantwoordelijke instanties werden bestookt met brieven met de eis deze moordzaak grondig en transparant te onderzoeken. Ook gaf de coalitie juridisch advies aan Zaruhi’s familie en we organiseerden op 25 november een herdenkingstocht voor Zaruhi, die tegelijkertijd een protestmars was tegen huiselijk geweld.

Tijdens de protestmars verspreidden we flyers om het publiek te informeren over huiselijk geweld en over het bestaan van hotlines voor vrouwen die te maken krijgen met mishandeling. Ook schreven we een petitie waarin stond dat geweld tegen vrouwen (fysiek, seksueel, psychologisch en economisch) een serieus probleem is in Armenië en dat het noodzakelijk is om wetten te ontwikkelen die geweld tegen vrouwen voorkomen én bestraffen. Velen ondertekenden deze petitie.

Stapje voor stapje zijn we bezig de heersende houding ten opzichte van geweld tegen vrouwen te veranderen. Dat gaat langzaam, tergend langzaam. Ik heb niet de illusie dat de wetten die nodig zijn er snel zullen zijn. Dat kan nog jaren duren. Maar toch… het oprichten van de coalitie is een belangrijke stap geweest. Samen staan we sterk en lukt het veel aandacht via de media te krijgen. Daardoor hopen we nieuwe slachtoffers te voorkomen. Zaruhi’s vroegtijdige dood is een tragedie, maar is niet voor niets geweest. Huiselijk geweld wordt nu veel serieuzer genomen.’

Anna Arutshyan, Society Without Violence, Armenië
www.swv.am