Nieuws & Blogs

c-Daan-Stringer-Nicky-McIntyre-04-FI-672x260

Groene rechtvaardigheid

Auteur Nicky McIntyre

Dat vrouwen over het algemeen de zwaarste tol betalen bij natuur- en milieurampen wist ik wel. Het zijn vrouwen die bij ontbossing, overstromingen, droogte of grondverontreiniging worstelen om hun gezin te voeden. Die moeite moeten doen om brandstof te vinden om te kunnen koken, wassen en verwarmen. Die twee keer zo ver moeten lopen om aan drinkwater te komen.

Alsnog schrok ik toen ik onlangs hoorde dat van de mensen die in 2004 in Atjeh gedood werden door de tsunami, ruim 80% vrouw was. De oorzaken? Die zijn even banaal als schrijnend:

  1. Atjese vrouwen leren niet zwemmen, want dat is ‘ongepast’.
  2. Vrouwen dragen een sarong, waarin je je bij gevaar niet snel uit de voeten kan maken.
  3. Veel vrouwen waren op het moment dat de tsunami toesloeg binnen, waar ze geacht worden te zijn. Dat maakte dat ze minder snel konden overzien wat er op ze afkwam.
  4. Vrouwen zijn vaak niet alleen, maar met hun kinderen. Dat vlucht aanzienlijk minder makkelijk.

Dat een natuurramp niet alleen meer impact heeft op vrouwenlevens, maar ook simpelweg dodelijker voor ze is dan voor mannen, dat kwam aan. Want dat geldt dan niet alleen bij ‘natuurlijke’ natuurrampen, maar ook bij het toenemend aantal rampen als gevolg van de menselijke ontwrichting van het natuurlijke milieu. Het maakt mij er alleen maar meer van overtuigd dat ecologische rechtvaardigheid een vrouwenrechtenkwestie bij uitstek is. Het wordt voor Mama Cash dan ook een steeds belangrijker speerpunt.

De milieubeweging is enorm succesvol geweest in het pluggen van één veelzeggend campagnebeeld: een ijsbeer op een smeltende ijsschots. Het lijkt me tijd om dit beeld te vervangen door dat van een vrouw die met ferme slag inzwemt tegen een overstroming veroorzaakt door klimaatverandering.

Vanaf de kant wordt zij aangemoedigd door andere activistes die strijden voor ecologische rechtvaardigheid – of ze nu lobbyen voor vermindering van de uitstoot van CO2 of zich teweer stellen tegen watervervuiling, mijnbouw, stuwdammen en ander milieu-ontwrichtend geweld.