Nieuws & Blogs

gelijk=anders festival

Gelijk=Anders: 20 jaar na Beijing

Auteur Mama Cash

Twintig jaar geleden vond in Beijing de laatste Wereldvrouwenconferentie plaats. Een cruciale VN-conferentie, die vrouwenrechten stevig op de kaart zette. De Beijing Declaration and Platform for Action, die door 189 landen werd ondertekend, formuleerde een agenda vol strategische doelstellingen voor de empowerment van vrouwen op terreinen als armoede, gezondheidszorg, onderwijs, geweld, gewapende conflicten, economie en besluitvorming.

De vraag is natuurlijk hoe we er nu, 20 jaar later, voor staan. In hoeverre worden de rechten van vrouwen op al die verschillende terreinen gerespecteerd? Is gelijkheid dichterbij gekomen in Nederland en in andere landen? Waar is de boel in beweging gekomen en waar liggen nog grote uitdagingen te wachten?

Hoog tijd om in brede kring de balans op te maken, meenden Mama Cash en een aantal andere organisaties in Nederland. Samen namen we daarom het initiatief voor een bijzonder festival: Gelijk=Anders.

In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam heten wij op 27 juni iedereen welkom die gendergelijkheid een warm hart toedraagt, waaronder activisten, journalisten, onderzoekers, beleidsmakers, artiesten, politici en onze eigen donateurs.

Samen zullen we nagaan hoe het anno 2015 staat met gelijke rechten voor mannen, vrouwen, transgenders en alles daartussenin. Beter nog: we gaan er een nieuwe Agenda voor de Toekomst formuleren! Een agenda die op een rij zet wat er nodig is om een rechtvaardiger wereld dichterbij te brengen. Een wereld waarin het niet uitmaakt in welk lichaam je geboren bent of wie je liefhebt.

Next Gen Feminists

Speciaal voor het festival nodigde Mama Cash de jonge meiden van GENET Malawi en het Resource Center for Women and Girls uit, twee van de Afrikaanse groepen die wij steunen. In het programmaonderdeel ‘Next Gen Feminists’ zullen zij met twee jonge Nederlandse feministes in gesprek gaan. De hamvraag: wat hopen deze vrouwen binnen afzienbare tijd te veranderen, welke uitdagingen zien zij opdoemen en door welk lange termijn visioen worden zij gedreven?

Trends

Kijkend naar de toekomst kun je een paar mondiale ontwikkelingen signaleren die we daarbij zeker zullen gaan bespreken. Zo groeit de economische ongelijkheid sinds enige tijd weer sterk. Vrouwen betalen hier maar al te gemakkelijk de prijs voor: zij zijn het die wereldwijd meestal het laagstbetaalde werk doen onder de slechtste omstandigheden.

Een interessante vraag is hoe een nieuwe Agenda voor de Toekomst hierop kan ingrijpen. Wellicht kan aan vrouwen die zich aan de andere kant van het economische spectrum bevinden een vernieuwende rol worden toebedacht.

Steeds meer vrouwen weten immers net als mannen aanzienlijke vermogens te vergaren. Hoe zou je hen kunnen stimuleren een deel hiervan te investeren in andere vrouwen die het minder goed getroffen hebben dan zijzelf?

Maar er zijn ook andere ontwikkelingen die van belang zijn in een gesprek over de toekomst. De gevolgen van klimaatverandering bijvoorbeeld. De veranderende rol van staten (want zijn zij het nog wel die de koers bepalen en politieke veranderingen in gang zetten?). En de niet meer te onderschatten invloed van internet en sociale media, en de mogelijkheden die deze bieden aan voorheen ‘onzichtbare en onhoorbare’ groepen om hun stem te laten horen.

Focus op normverandering

Wat Mama Cash betreft staat één agendapunt al bij voorbaat genoteerd: de noodzaak om sociale normen te veranderen. Het wordt steeds duidelijker dat een louter juridische of technocratische benadering niet volstaat om genderverhoudingen wezenlijk te veranderen. Wat wel werkt zijn sterke lokale (vrouwen)rechtenbewegingen die de normen over ‘passend gedrag voor mannen en vrouwen’ bevragen en weten te veranderen. Sterker nog: als zo’n verandering van normen niet plaatsvindt, zie je vaak dat progressieve wetten die vrouwenmeer rechten geven toch weer onder vuur komen te liggen of teruggedraaid dreigen te worden. Dat moeten we zien te voorkomen.

De Agenda voor de Toekomst is in eerste instantie bedoeld om onszelf en elkaar te inspireren en te focussen. Maar we gaan er ook de boer mee op. In september organiseren de initiatiefnemers van Gelijk=Anders gezamenlijk een lobbybijeenkomst in Den Haag, waar we de agenda ook aan politici zullen presenteren.

Doe mee aan Gelijk=Anders

Ook benieuwd hoe jonge activistes de toekomst zien? Zin om mee te denken over een inspirerende

Agenda voor de Toekomst? Kom dan op 27 juni naar Pakhuis de Zwijger. Meer informatie en een volledig programmaoverzicht vind je op

www.gelijkisanders.nl