Nieuws & Blogs

Awpf

AWPF brengt zaken in beweging op Atjeh

Auteur Mama Cash

AWPF brengt zaken in beweging op Atjeh

De Aceh Women for Peace Foundation (AWPF) is actief in en rond de hoofdstad van de Indonesische provincie Atjeh. In Atjeh is vele jaren een bloedige onafhankelijkheidsstrijd tegen het Indonesische leger gevoerd. Zoals altijd in dergelijke oorlogssituaties nam het seksuele en huislijke geweld tegen vrouwen daardoor schrikbarend toe. Atjeh kent daarnaast een rechtsstelsel waarin de Sharia een belangrijke rol vervult en een cultuur waarin mannelijke dorpsoudsten het voor het zeggen hebben. Dit samen leidt tot een stelselmatige schending van vrouwenrechten en een gebrek aan inspraak van vrouwen in het wederopbouwproces. Om hierin verandering te brengen, heeft AWPF in verschillende dorpen vrouwenfora opgezet om de rol van vrouwen in lokale besluitvormingsprocessen te vergroten. In een paar jaar tijd heeft AWPF een enorme omslag bewerkstelligd in de politieke betrokkenheid en invloed van vrouwen.

Rijstvelden

AWPF, dat sinds 2010 gesteund wordt door Mama Cash, heeft een model voor politieke empowerment ontwikkeld dat inmiddels in zes dorpen is toepast. Om te beginnen gaat AWPF met de vrouwen in gesprek over de man-vrouwverhoudingen in het dorp, over de problemen die zij ervaren en over vrouwenrechten. Ze motiveert vrouwen om zich te verenigen in vrouwenfora en actief te worden in de lokale politiek, en traint hen ook op dit vlak. Ze leert de vrouwen hoe ze elkaar kunnen ondersteunen, want zij hebben regelmatig te maken met grote weerstand van familieleden, die vinden dat vrouwen al hun tijd zouden moeten besteden aan het huishouden en het werk op de rijstvelden. Daarnaast voert AWPF gesprekken met de traditionele mannelijke dorpsleiders over de rol die vrouwen kunnen en moeten spelen in de lokale politiek. Die gecombineerde strategie werpt vruchten af.

Conflictbemiddeling

Inmiddels worden de vrouwenfora in de zes dorpen betrokken bij belangrijke dorpsbeslissingen en bij conflictbemiddeling. Daarnaast slagen de fora erin om ‘vrouwenproblemen’ zoals seksueel en huiselijk geweld te agenderen als problemen die het hele dorp aangaan. In één van de drie dorpen, Lambrita, is zelfs een officiële verklaring opgesteld waarin het recht van vrouwen op organisatie en hun betrokkenheid bij politieke beslissingen formeel is vastgelegd. De vrouwenfora opereren steeds onafhankelijker van AWPF, die daardoor de gelegenheid krijgt om op nieuwe plekken eenzelfde soort revolutionaire verandering tot stand te gaan brengen.