CBF

Mama Cash is een door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend goed doel. Als onderdeel van de erkenningsnormen van het CBF publiceren wij op deze plek belangrijke algemene informatie over Mama Cash.

Daarnaast verwijzen wij graag naar ons jaarverslag als belangrijke bron van informatie over de door Mama Cash behaalde resultaten, onze organisatiestructuur, ons beleid op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en onze jaarcijfers.

Documenten:

Mama Cash Statuten >>