Algemene voorwaarden Geef SMS

De sms’jes van Geef SMS worden verwerkt door Geef Mobiel. Geef Mobiel is onderdeel van de Verenigde Fondsenwervende Instellingen, de landelijke branchevereniging voor Goede Doelen, VFI.

Deze sms-dienst voldoet aan de Sms gedragscode en de Reclamecode sms-dienstverlening.

Algemene voorwaarden

  • De actie is voor deelnemers van 18 jaar en ouder. Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan toestemming aan je ouders.
  • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

Gegevensgebruik

  • Alle gegevens die Mama Cash verkrijgt in het kader van deze actie worden opgenomen in een gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) worden behandeld.
  • Mama Cash zal deelnemers niet benaderen via het gebruikte telefoonnummer.

Sms-regels

  • Bij de eenmalige donatie (Geef SMS) ontvangt de deelnemer een bedank-sms. Met deze sms zal eenmalig een bedrag van € 3 (exclusief telefoonkosten) bij de eerstvolgende telefoonrekening van de deelnemer worden opgeteld.
  • Aan deze actie zijn naast de kosten voor het versturen van de sms en de donatiegelden geen andere kosten verbonden.